p1cj88grpdgk61mj5nqstlh4ko3 Всемирното Православие - СТРАДАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ АНАНИЯСвети апостол Анания, един от 70-те, бил епископ в град Дамаск. Той бил известен с това, че извършил кръщение над апостол Павел. Веднъж Господ му се явил във видение и му казал:

- Стани, та иди на улицата, която се нарича Права, и подири в Иудината къща един тарсянин на име Савел; ето, той се моли.

 

Анания отказвал, тъй като знаел колко злини е причинил Савел на иерусалимските християни, и че е дошъл в Дамаск с намерение да окове във вериги всички, които изповядват името на Господа Иисуса Христа. Господ увещавал Анания и казвал:

- Иди, защото Савел Ми е избран съсъд, за да понесе името Ми пред народи, царе и синове Израилеви; и Аз ще му покажа колко трябва той да пострада за Моето Име.

Следвайки Божественото повеление, Анания отишъл при Савел и като възложил върху му ръце, казал:

- Брате Савле! Господ Иисус Христос, Който ти се яви по пътя, ме прати, за да прогледаш и да се изпълниш с Дух Светий.

Савел веднага прогледнал и Анания го кръстил. След известно време, когато иудеите се наговорили да умъртвят Павел, задето от гонител е станал проповедник на Христовото име, Анания заедно с другите Христови ученици го спуснал по градската стена* в кошница.

* Деян. 9:10-25. - Наред с другите паметници на древността Дамаск и досега пази в себе си мястото на обръщането на свети апостол Павел към Христовата вяра, така наречената Права улица, Иудиният дом, където му било върнато зрението и бил кръстен, и дома на апостол Анания, както и мястото, откъдето бил спуснат по стената, и така избягал от своите гонители. Бел.ред.

Самият Анания, влизайки в иудейските синагоги, смело проповядвал името Господне. Той благовестял Христовата вяра не само на иудеите, но и на езичниците. От Дамаск апостолът отишъл в Елевтеропол (град в Южна Палестина по пътя между Иерусалим и Газа, бел.ред.) и там, като посочвал на народа пътя на спасението и изцелявал болните, мнозина обърнал към вярата в Христа.

По това време в Елевтеропол бил управител Лукиан, който се покланял на творението, а не на Твореца. Дяволът го предизвикал против християните и му внушил да разпрати по всички краища на своята област следния указ:

- Ако някой се окаже, че почита Христа и се покланя на Разпнатия, такъв заповядваме да бъде предаден на смъртни мъчения; а който се отрече от Христа и принесе жертва на безсмъртните богове, ще бъде удостоен от нас с дарове и почести.

Когато било издадено това зло и коварно нареждане, свети Анания просвещавал хората в тази област с проповядване на Евангелието и изцелявал всяка болест сред народа; с тях пребъдвал Господ, вършейки много чудеса чрез него. Идолопоклонниците хванали Анания и го довели при управителя Лукиан, който с различни средства започнал да го принуждава да принесе жертва на идолите. Но той не го послушал и отговорил:

- Няма да се поклоня на лъжливите богове, аз се покланям на Единия истинен Господ и мой Бог, Иисус Христос: аз съм Го видял с очите си и съм беседвал с Него лице в лице - не само тогава, когато е живял на земята като човек, но и след възнесението Му на небето. Защото, когато се намирах в Дамаск, Той Сам ми се яви и ме прати да изцеля Савел, Когото със Своята дивна премъдрост и сила обърна към познание на истината. Той е избавил всички нас от властта на дявола и ни е привел към Своя Отец. И така, аз се покланям на Него, а не на бесовете, желаещи да погубят целия човешки род.

Тогава управителят започнал да заплашва свети Анания с мъки, ако не изпълни, каквото му е заповядано; но той, като непоколебим стълп бил твърд в изповядването на Христа. Издигайки ръце към небето, той казал:

- Господи Иисусе Христе, Сине на благословения Отец! Чуй молитвата ми и ме удостой с участта на блажените апостоли в бъдещия живот. Както спаси Савел със Своята светлина, така спаси и мене от ръцете на този нечестивец, противящ се на истината: да не се изпълни върху мене неговата воля, да не ме улови в мрежите на своето коварство; не ме лишавай и от Небесното Царство, приготвено за всички, които обичат пътя на Твоята истина, посочен от Тебе, и пазят Твоите заповеди!

Като не можел повече да понася думите на светия, управителят заповядал да го прострат на земята и да го бият. Докато слугите безпощадно биели светеца, глашатаят викал:

- Послушай управителя и не се противи на неговата заповед: принеси жертва на боговете, на които се покланя целият свят.

Когато престанали да бият светеца, управителят му казал:

- Поне пожали себе си, послушай ме и се отречи от Разпнатия, за да не претърпиш още по-жестоки мъчения.

На това свети Анания отговорил:

- Това, което ти казах в началото, не ще престана да повтарям и сега: няма да се отрека от моя Бог и няма да се поклоня на бездушния камък и дървото, които вие почитате като богове.

Като виждал, че светецът е непреклонен, управителят заповядал да стържат тялото му с железни куки и да горят раните му със свещи. Но светецът претърпял мъченията, издигал очи към небето и усърдно се молел. След тези изтезания мъчителят казал:

- Докога ще упорстваш? Няма ли да пожалиш себе си и да се поклониш на великите богове? Нима ти е по-приятно да търпиш тези безполезни страдания за някой си Христос, разпънат от иудеите, отколкото да бъдеш здрав и невредим? Кълна се, че ако продължиш да упорстваш, няма да те пусна жив от ръцете си!

Светецът отговорил:

- Прави каквото искаш, враже Божий и приятелю на дявола; ти вече много слуша от мене, че няма да се поклоня на твоите богове, но ще се покланям само на Единия Бог, Творец на небето и земята, и на всичко, намиращо се на тях. В Него съм повярвал и Той Сам ми е дал сила твърдо да стоя пред тебе и мъжествено да претърпя тези мъки. Защо да си създавам повече грижи? Ето, ти чу, че не искам да се подчиня на твоята воля; върши по-бързо това, което си замислил!

Пламнал от ярост, мъчителят заповядал на народа да хване свети Анания, да го изведе от града и да го убие с камъни, подобно на Стефан (тоест, както неотдавна преди това евреите убили с камъни за изповядването на Христа християнския първомъченик и архидякон Стефан, Деян. 7:59, бел.ред.). А той високо възкликнал:

- Господи Иисусе Христе! В Твоите ръце предавам духа си.

Така, след всички мъчения, свети апостол Анания завършил живота си и преминал в небесните обители. Народът, като видял, че той вече е мъртъв, го оставил непогребан и се разотишъл. По това време случайно минавали оттам някои християни от Дамаск; те взели святото тяло на Христовия апостол, с чест го пренесли в Дамаск и го погребали в родния му град (Впоследствие мощите на свети апостол Анания били пренесени в Константинопол, бел.ред.).