Svetite_Otci_I_sabor Всемирното Православие -  НЕДЕЛЯ 7-МА СЛЕД ПАСХА, НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОТ ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР  (2)

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Възлюбени в Господа братя и сестри!

Днес Православната Църква чества паметта на светите отци, взели участие на Първия Вселенски събор в гр. Никея през 325 г., на който били съставени първите седем члена от Символа на вярата.
След гоненията и мъченичествата на християните през първите векове Църквата не загинала, с все повече се затвърдила чрез кръвта на цял сонм свети мъченици и изповедници на Христовата вяра.

 

Вече от началото на IV век врагът на човешкото спасение изобретил нов, много по-страшен начин за нападение срещу вярата и Църквата – ересите и разколите. Една от първите ереси била тази на Арий. Възгорделият се човешки ум се опитал да унизи Богочовека Христос в Човека Иисус от Назарет. Но признаването на Божеството на Спасителя е неразривно свързано с вярата в Църквата. И Църквата с всички сили отстоявала истината за единосъщието на Сина Божий с Бог Отец.

Църквата чрез Св. Дух винаги е изповядвала, че Христос не е само Велик Учител – Той е нашият Спасител, давайки на човека нови сили. Вярата в Спасителя е неразривно свързана с вярата в Църквата: “ще съградя църквата Си, и портите адови няма да ѝ надделеят” (Мат.16:18). От думите на Самия Христос е видна връзката между Църквата и Неговото Богосиновство: “Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него” (1 Иоан.4:9). Христос, въплътилият се Син Божий, обновил човешкото естество, създал Църквата, изпратил Светия Дух (Иоан.16:7) и с това положил началото на нов живот.


На събора присъствали както велики богослови на Църквата като св. Атанасий Александрийски, така и прости духовници като св. Спиридон Тримитунтски, който и като епископ пасял стадото си овце, но всички те били вдъхновявани от Духа Светаго. Св. Атанасий защитавал истината с помощта на богословски трактати, а св. Спиридон – със силата на своята жива вяра. Последният взел в ръцете си тухла и така я стиснал, че от нея потекла вода, появил се огън, а в ръката му останала земна прах. “Ето, три стихии, а тухлата е една – казал той.-  Така е в Пресветата Троица: три Лица, а Единно Божество”.

"Слушай, философе - казал той,- какво ще ти кажа: ние вярваме, че Всемогъщият Бог е създал със Своето Слово и Духа от нищо небето и земята, човека и целия видим и невидим свят. Това Слово е Синът Божий, Който заради нашите грехове слязъл на земята, родил се от Дева, живял между хората, страдал, умрял заради нас и след това възкръснал, изкупвайки със Своите страдания първородния грях и обновил човешкото естество. Ние вярваме, че Той е Единосъщен и Равночестен с Отца и вярваме в това без никакви лукави измислици, тъй като човекият разум не може да постигне тази тайна”.

Като чул тези думи, философът арианин възкликнал: "Слушайте! Докато спорът с мене се водеше посредством доказателства, аз оспорвах тези доказателства с други такива и със своята изкуство да споря отричах всичко, което ми представяха. Но когато вместо разумни доказателства от устата на този старец започна да излиза някаква особена сила, те станаха безсилни против нея, така че човек не може да ѝ се противи. Ако някой между вас мисли така, нека заедно с мене да последваме този старец, с устата на когото говори Сам Бог”. 


Най-голям ревнител за Божията правда на този събор бил св. Николай Мирликийски. Той ударил плесница на богохулника Арий. Отците на събора го наказали за този изблик на свещена ревност, лишавайки го от духовен сан и хвърляйки го в тъмница. Но Господ, Присъстващ чрез Св. Дух при взимане на решенията на събора, го възстановил в предишната му слава. Много от участниците на Събора едновременно станали свидетели на видение, при което Сам Господ връчва на св. Николай св. Евангелие, а Майката Божия възлага върху му светителски омофор.


Да погледнем, братя и сестри, какво е положението в настоящето време! Днес човек има голям избор в коя църква да членува. Но в коя от тях е Христос? Нима Той се е разделил? Коя Църква би предпочел Той сега? Никоя! Той я е създал веднъж и до края на вековете, една и неразделна. Той е глава на Църквата и друга не може да има, защото Христос е един: “Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението” (Еф.4:3). Целта на дявола е да създава все повече и повече т.нар. църкви, за да отдалечава хората от Единния Истински Бог.

Не четем ли в Св. Писание, че ще се явят много лъжеучители, които ще казват: “Ето, при нас е Христос, или – ето, там е” и ще се опитат да увлекат след себе си много хора? Пътища много, но спасението е само едно – в лоното на Светата Православна Църква, която е ръководена към вечно спасение от Духа Светаго.


Затова, братя и сестри, нека да държим на православната си вяра така, както ни я е завещал Сам Господ Иисус Христос чрез Своите апостоли и чрез вероопределенията на светите Вселенски Събори. Нека да възрастваме в нея чрез благодатта на Светия Дух, да живеем с нея в Христос, за слава на Бога Отца. Амин.

Проповедта е публикувана на 24 Май 2015  г. в сайта на Катедрален храм "Св. вмца Неделя", София.