%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_XVII Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ

КРАТКО ЖИТИЕ

Св. пророк Илия бил из потомството на Аарон, от гр. Тесвия, Галатия. Живял е през IX век преди Христа по време на цар Ахав. Илия значи крепост и той се показал крепост, твърдина на вярата. 

Цар Ахав и царица Иезавел поставили в Самария идола на езическото божество Ваал, приканяли народа да му се покланя и да му принася жертви и преследвали служителите на истинския Бог. Затова пророк Илия с молитва заключил небето и три години и половина не валяло дъжд.

 

Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на планината Кармил и на когото жертвата се запали с огън от небето, неговата вяра да се счита за истинска. Царят се съгласил. Заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили, нищо не станало. А върху жертвата на пророка паднал огън от небето и я изгорил.

Народът видял това, до земята се поклонил на Истинския Бог. Жреците били избити. Обилен дъжд напоил земята.

Илия пророкувал 25 години и край р. Йордан бил грабнат на огнена колесница и жив отнесен на небето.

На празника се разрешава вино и елей.

ЧУДЕСАТА НА СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

 

 • По молитвата на пророка Господ заключил небето, така че не валял дъжд три години и шест месеца (3 Цар. 17:1) и настъпил голям глад.
 • Бог заповядал врана (3 Цар. 17:16) и Ангел (3 Цар. 19:5-6) да му носят храна.
 • По думата на пророка храната в дома на сарептската вдовица не се свършила (3 Цар. 17:13-16).
 • Св. пророк Илия възкресил сина на сарептската вдовица (3 Цар. 17:21-22). Преданието сочи, че възкресеното момче е бъдещият пророк Иона (3 Цар. 17:21-22). 
 • Низвел от небесата огън над жертвеника (3 Цар. 18:36-38).
 • По неговата молитва Бог изпратил дъжд на земята след над тригодишното заключване на небето (3 Цар. 18:41-45).
 • Пророкът разговарял с Бога лице в лице, като при това закривал лицето си (3 Цар. 19:9-14).
 • Низвеждал огън от небето както за наказание на грешниците, така и за знамение на истинското Богопочитание (4 Цар. 1:10-12).
 • Разделил река Йордан подобно на Мойсей, удряйки по нея с кожуха си (4 Цар. 2:8), и минал през реката като по път.
 • Бил взет жив на небето поради особената си праведност пред Бога (4 Цар. 2:11).

СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В НОВИЯ ЗАВЕТ

 

Preobrazhenie Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК ИЛИЯ В СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТПророк Илия се споменава няколко пъти в Новия Завет. Описан е например епизодът, в който старейшините и народът питали св. Йоан Предтеча, когато той проповядвал по бреговете на река Йордан в духа и силата на Илия и дори външно приличал на него, не е ли той Илия?

Също и учениците на Иисус Христос, според Евангелието от Матей, попитали Господ не трябва ли преди Мойсий да дойде Илия. На което Христос отговорил: „Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях (Мат. 17:11-12). Тогава учениците разбрали, че Иисус говори за Йоана Кръстителя, който бил обезглавен (Марк, 6:28).

По време на Преображението на Господ Иисус Христос пророк Илия се явил заедно с Мойсей, и те разговаряли с Иисус „за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим (Лука 9:31).

Св. Йоан Златуст пише: „един умрял и друг, още не изпитал смърт“, предстояли, за да покажат, че „Христос има власт над живота и смъртта, че господарува над небето и земята“.

Според църковното Предание той е един от двата светилника, предстоящи пред Бога, който ще се яви преди Второто пришествие на Христос на земята (Откр. 11:3-12).

По време на страданията на Иисус Христос на кръста някои от стоящите там хора мислели, че Христос вика пророк Илия на помощ и очаквали неговото идване (Марк 15:35-36).

 

 

+   +    +

Източници:

† Траянополский епископ Иларион, Сияние на светостта, (Вечен календар),

Изд. ПИК, Велико Търново, 1996 г.

www.ru.wikipedia.org