31-Lazareva-subbota Всемирното Православие - ЛАЗАРОВА СЪБОТА (ЛАЗАРОВДЕН)Празник в спомен на Лазаровото възкресение. Лазар, братът на Марта и Мария, син на Симон фарисея от Витания, се поболял и умрял. По това време Христос бил отвъд река Йордан, на около 15 км.

Сестрите на Лазар изпратили да известят на Христос, че брат им е болен. Но когато Той дошъл, сестрите Го посрещнали с плач, защото Лазар вече бил умрял. Христос поискал да види умрелия, но те Го въздържали, защото от четири дни бил в гроба – миришел. Христос отишъл на гроба и го възкресил (Йоан 11:1–47).

Възкресението на Лазар станало, когато той бил на 30 г. Това чудо извикало завистта на иудейските първенци и те намислили да погубят и Христос, и Лазар. Затова Лазар, ненавиждан от тях, избягал на о. Кипър, дето бил и поставен за епископ. Там бил посетен от св. Богородица и ап. Йоан Богослов. Св. Богородица му подарила един омофор изработен от нея.

Лазар починал през 63 г. При гроба му ставали много чудеса. През 890 г. мощите му били пренесени в Цариград от император Лъв Мъдри.