42068208409_595 Всемирното Православие - ЯВЯВАНЕ НА ЧЕСТНИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕНКратко описание на празника

Произход (изнасяне) на честния животворящ Кръст Господен - лития със св. Кръст - празник в чест на св. Кръст.

Някога през месец август се появили болести и, за да изчезнат, в Цариград било наредено да се прави литийно шествие с Честния Кръст от храма Св. София" до храма Св. Богородица". Този празник е установен при император Михаил в IX век след победата му над сарацините. Прави се водосвет с нов, зелен босилек.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

+   +   +

Погледнато исторически, трябва да отбележим, че на 1 август православната Църква чества два празника, различни по своя произход:

1) явявяне на честния и животворящ Кръст Господен и
2) празненство на Всемилостивия Спасител и Пресвета Богородица.

В гръцкия часослов, изд. от 1897 г., произходът на първия празник се обяснява така:

Поради честите болести през август в Константинопол още от древни времена се утвърдил обичай да изнасят честното дърво на Кръста по пътища и улици за освещаване на местата и за прогонване на болестите. В навечерието (на 31 юли), изнасяйки го от царската съкровищница, го слагали върху светия престол на великата църква (тоест света София). От този ден, както и по-нататък до Успение на Пресвета Богородица, правели литии из целия град, след което го излагали пред народа за поклонение. Това е и изнасянето на честния Кръст.”

На 14 август Кръстът отново се връщал в царските палати.

Този обичай, в съединение с другия обичай в Константинопол - да се освещава вода в придворната Константинополска църква в първия ден на всеки месец (с изключение на януари, когато освещаването се извършвало на 6-ия ден, и септември, когато се извършвало на 14-ия ден) послужил за основа на празника в чест на светия и животворящ Кръст и тържественото освещаване на водата в изворите, което се извършва на 1 август.”

В IХ век вече съществувал обичаят изнасяне на честното дърво от царските палати в църквата Св. София" в навечерието на 1 август; канонът на предпразненството на Кръста, на 31 юли, написан за настоящия случай (канонът започва с думите: Кръстът предидещ божествен) се приписва на Георгий, епископ Амастридски, живял в VIII век.

В обредника на император Константин Багрянородни (912-959) се намират подробни правила, кога да се изнася Кръстът от палатата в навечерието на 1 август, в зависимост от това, в кой ден от седмицата се пада.

В Русия до края на ХIV и началото на ХV в., когато господствал Студийският устав, нито на 31 юли, нито на 1 август имало някаква служба на Кръста, която се появява в ХIV-ХV в. с въвеждането на Йерусалимския устав.

Празненството на Всемилостивия Спасител и Пресвета Богородица е установено в Гърция и Русия около 1168 г. в памет на знаменията от честните икони на Спасителя и Божията Майка по време на сраженията на гръцкия цар Мануил (1143-1180 г.) със сарацините и руския княз Андрей Боголюбски с българите (българи се наричали езичниците, обитаващи земите в долното течение на Волга, откъдето получили името си)  през 1164 г.

Из "Жития на светиите" от св. Димитър Ростовски

 

Църковни песнопения

Тропар на светия Кръст

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое,
победы благоверному императору на сопротивныя даруя,
и твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

(Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето достояние,
дари победа на благоверния цар и на народа Си над врага
и запази с Твоя кръст наследието Си).

Кондак

Вознесыйся на Крест волею,
тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже,
возвесели силою Твоею благовернаго императора,
победы дая ему на сопостаты,
пособие имущу Твое оружие мира, непобедимую победу.

(Издигнал се доброволно на кръста,
дари Твоите щедрости на наследието Си, Христе Боже,

възвесели с Твоята сила благоверния цар и народа Си,
дай ни победа над враговете,
оградени от оръжието на мира, несъкрушима победа).

Тропар на Христа Спасителя

С вышних призираяй, убогия приемляй,
посети нас озлобленныя грехи, Владыко Всемилостиве.
Молитвами Богородицы даруй душам нашым велию милость.

(Гледащ от висините и приемащ убогите,
посети нас, уязвените от греха, Владико всемилостиви.
По молитвите на Богородица дари на душите ни велика милост).

Кондак

Всякия скверны, Всемилостивый Спасе, аз бых делатель,
и во отчаяния ров впадся,
но стеню от сердца, и вопию к Тебе, Слове:
ускори щедрый, и потщися на помощь нашу, яко милостив.

(Извърших всякакви скверности, всемилостиви Спасителю,
и паднах в рова на отчаянието,
но стена и зова от сърце:
побързай, Щедри, и ни се притечи на помощ като Милостив).

 

Източник: ЯВЯВАНЕ НА ЧЕСТНИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН 

http://www.pravoslavieto.com