405px-Apostle_Aristobulus-e1615803389169-399x330 Всемирното Православие - СВЕТИ АПОСТОЛ АРИСТОВУЛСвети Аристовул бил родом от остров Кипър. Той бил брат на свети апостол Варнава, и двамата от числото на 70-те апостоли.

След Възнесението на Господа той пътувал и проповядвал заедно с апостол Павел, учителят на вселената. Апостол Павел споменава за него в Посланието си до римляните, където казва: Поздравете верните от дома Аристовулов" (Римл. 16:10), т.е. от дома или рода на Аристовул, тъй като някои от родствениците на Аристовул и Варнава тогава живеели в Рим.

Когато ап. Павел писал Посланието до римляните, Аристовул бил заедно с него и затова Павел написал приветствието към родствениците на Аристовул от името на двамата.

Свети апостол Павел поставил много епископи, като ги изпращал да проповядват словото на истината по всички градове и страни. Той ръкоположил за епископ и Аристовул и го изпратил да проповядва в Британия*, при хора невярващи и жестоки.

Тук Аристовул много се потрудил за Христовото благовестие и много пострадал от тези жестоки хора: веднъж го били безмилостно, друг път го влачели по улиците, като се поругавали над него. С една дума, той претърпял от тези хора много страдания и мъчения, докато ги просвети в Христовата благодат и ги научи на вярата в Христа. След това светият апостол ги кръстил, устроил добре тяхната църква, ръкоположил презвитери и дякони и там умрял.

 _______________

*Под Британия следва да се разбират Сицилийските острови и Корнвалис.

* Обитателите на Британия били келти - сурови и войнствени хора.