2Q== Всемирното Православие - СВЕТИ МЪЧЕНИК ЕВСИГНИЙ

Свети Евсигний бил родом от Антиохия; през цялото време на царуването на Диоклетиан, Максимиан, Констанций Хлор и Константин Велики той и неговите синове служели във войската. Между другото, той е известен като събеседник на светия мъченик Василиск и описател на страданията му, понесени от него при Максимиан.

След отсичането на главата на свети Василиск, свети Евсигний заедно с други верни, присъстващи на това място, се удостоил с дивно видение: той видял множество ангели, възнасящи душата на мъченика на небето, където я приел от тях стоящият на небето Господ Иисус Христос.

При царуването на Константин Велики, намирайки се в неговите полкове, свети Евсигний видял заедно с него изобразения от звездите на небето Кръст и въоръжен с кръстната сила, мъжествено се борел с противниците. Като прослужил във войската шестдесет години, той я напуснал при Констанций, сина на Константин Велики, понеже вече бил твърде стар.

След завръщането си в Антиохия посветил живота се на Бога, прекарвайки всичкото си време в молитва и пост, постоянно посещавайки Божиите храмове; така той доживял до времето на Юлиан Отстъпник *, гонителя на християните. Когато този нечестив цар пристигнал в Антиохия, свети Евсигний бил задържан за мъчения поради следното обстоятелство. Един ден той отивал в църквата и по пътя си срещнал двама езичници, между които се завързал някакъв спор, който преминал в препирня. Когато свети Евсигний се изравнил с тях, те го спрели с думите:

- Известно ни е, доблестни човече, че ти дълго време си бил воин и затова знаеш законите - молим те, разгледай нашия спор и произнеси своя справедлив съд.

Свети Евсигний изпълнил молбата им и разгледал делото им, както изисквала справедливостта; единият се оказал прав, а другият – не. Последният се обидил, отишъл при царя и му донесъл, че Евсигний е християнин. Царят заповядал да задържат светеца и да го доведат при него на съд.

Заставайки пред мъчителя, свети Евсигний без страх го изобличил за това, че не следва примера на Константин Велики, а се е отрекъл от Христа и преминавайки в езичество, е заменил поклонението на истинния Бог с почитане на идолите. При това свети Евсигний възхвалявал вярата и благочестието на Константин Велики, разказвайки последователно как той видял Кръста на небето и с Неговата сила победил враговете, как, оставяйки езичеството, с цялото си сърце се прилепил към Господ Иисус Христос, просвещавайки с вяра и свето кръщение не само себе си, но и цялата вселена. Облажавайки по този начин Константин Велики, свети Евсигний в същото време изобличавал богоотстъпника и го укорявал за нечестието му.

Не желаейки да слуша тези укори, Юлиан заповядал да отсекат главата на Христовия воин. Така свети Евсигний загинал мъченически за Христа в сто и десетата година от живота си и се преселил във вечния живот, където не съществува време **.

_______________

* Юлиан Отстъпник, племенник на Константин Велики, син на неговия брат Юлий Констанций, се родил през 331 г. През 345 г. заедно с брат си Гал бил заточен в Кападокия от Констанций, където под строг надзор прекарал шест години. През 351 г. той напуснал мястото на заточението и прекарал няколко години в Никомидия, където се увлякъл от изучаването на философия; в 355 г. бил назначен от Констанций за началник на войските в Галия; тук той успял да спечели любовта на войската, която в 361 г. го провъзгласила за император.

Изучаването на философия под ръководството на учител езичник, раздорите сред християните вследствие на арианските вълнения, ненавистта към Констанций възбудили у Юлиан ненавист и към религията на неговия притеснител - християнството. Той си поставил за цел да възстанови езичеството и да унищожи християнството. Но всичките му опити в тази насока претърпели пълен неуспех: Юлиан умрял през 363 г. в поход срещу персите; последните му думи били обръщение към Христа, с което той осъзнал безсилието си в борбата с християнството: Умиращият Юлиан казал: Ти ме победи, Галилеецо!” (бел.ред).

** Свети Евсигний бил посечен с меч в 362 година, бел.ред.