%D0%A1%D0%B2-%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%9D%D0%94 Всемирното Православие - СВ. ЕМИЛИАН ИЗПОВЕДНИК, ЕПИСКОП КИЗИЧЕСКИСв. Емилиан бил епископ в гр. Кизик във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил:

Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати.

В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник през 820 година.