0644807001381823473_628701_600x458 Всемирното Православие -  СВ. АПОСТОЛ ТАДЕЙp1cjlbgpup1e4rgdp1nsnif815de3 Всемирното Православие -  СВ. АПОСТОЛ ТАДЕЙСв. апостол Тадей бил родом от Едеса. Отпърво бил ученик на св. Йоан Кръстител, а след това започнал да върви след Господа и станал един от 70-те апостоли. След Възнесението на Иисус Христос и съшествието на Св. Дух Тадей бил пратен да благовествува в Едеса. Там живял при един свой познайник, на име Товия, проповядвал словото Божие и с името на Иисус Христос вършил много чудеса.

Слух за извършваните от него чудеса дошъл до едеския княз Авгар, който получил от Спасителя обещание за пълното си излекуване чрез Неговия ученик. Авгар помислил, че Тадей е оня ученик, за когото Спасителят му писал, и го повикал при себе си. Когато Тадей влязъл в стаята на княза, Авгар бил поразен от сиянието, което озарявало лицето му, затова го посрещнал и му се поклонил до земята. Придворните на Авгар, понеже не виждали сиянието, се удивлявали на тази постъпка на своя княз да окаже такава почит към бедния странник.

- Ти ли си оня ученик – попитал князът, - когото Син Божи обеща да ми прати, за да получа чрез него изцерение и живот вечен?

- Понеже ти си възложил своето упование на Господ Иисус Христос, Той ме прати при тебе – отговорил Тадей. – Ако вярваш, ще ти бъде по твоята вяра.

- Аз тъй несъмнено вярвам – отговорил Авгар, - че исках дори да ида с войска в Йерусалим, за да отмъстя на юдеите за убиването на Христа. Но римското правителство ми попречи да изпълня моето желание.

- Господ наш Иисус Христос не е искал помощ от людете във време на Своите страдания – възразил апостолът, - защото е могъл да повика легиони ангели. Но той изпълни волята на Отца и страда за спасението на целия свят. А сега, когато със слава се възнесе на небесата, седи от дясно на Бога. Той също така не иска никой да отмъщава за Него. Той има власт над всички и ще въздаде заслуженото всекиму, когато дойде да съди живи и мъртви.

Апостолът още дълго беседвал с княза и домашните му за Господ и им обяснил Божия закон. Всички повярвали и приели от него св. кръщение. След това Авгар съвършено се излекувал от проказата.

Св. апостол Тадей проповядвал на всички едески жители и мнозина от тях повярвали и се кръстили. Благородният Авгар поискал богато да възнагради апостола за своето излекуване, но Тадей отказал да приеме дарове.

Когато утвърдил Едеската църква и поставил презвитери, той напуснал града, обиколил цяла Сирия и Месопотамия и навсякъде проповядвал Евангелието. Умрял във финикийския град Берит.