%D0%90%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D0%B9 Всемирното Православие - СВ. ПРОРОК АГЕЙСв. Пророк Агей е един от Дванадесетте тъй наречени малки пророци.

Родил се във Вавилон по времето на плена и пророчествал след връщане от плена (около 520 г. пр. Хр.). Тогава завърналите се от Вавилон в Йерусалим юдеи започнали да възстановяват Йерусалимския храм. Но поради силната съпротива на самаряните и на персийските управители те изоставили наченатото дело в продължение на 14 години.

От това изпаднали в униние и започнали да мислят, че още не е дошло времето за възстановяване на храма Господен. Тогава Господ, проявявайки милост към тях, чрез устата на пророк Агей ги ободрил и обещал, че вторият храм ще бъде по-славен от първия, понеже в него ще се яви Царят на мира, Спасителят на всички народи.