2Q== Всемирното Православие -  СВЕТИ ПРОРОК АЗАРИЙСвети Азарий, син на Одед, пророчествал в дните на иудейския цар Аса, в Х век преди Христа. По случай славната победа на Аса над етиопския цар Зарай, Азарий, обзет от Дух Божий, убеждавал царя и народа да оставят идолослужението и вярно да служат на Истинния Бог.

 

Подбудени от пророчеството на Азарий, царят и народът премахнали идолите по цялата Иудина и Вениаминова земя. Тогава и мнозина от израилтяните се обърнали към Истинния Бог, и като се събрали в Иерусалим, сключили завет с Бога, давайки клетвено обещание никога да не се отдалечават от Него. И Бог ги благословил с продължителен мир.

Горе: Икона на всички светии