%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-1 Всемирното Православие - СВ. ЦАР БОРИС-МИХАИЛ, ПОКРЪСТИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕСв. цар Борис-Михаил бил родственик на св. мъченик княз Боян Български.

За покръстването разговарял с папа Николай, но приел Христовата вяра от Изток – Цариград и патриарх Фотий Цариградски изпратил епископи и свещеници в България. Борис се кръстил с цялото си семейство, като при кръщението приел името на византийския император – Михаил. Кръстили с болярите и целия народ през 865 г.

 

След смъртта на светите Кирил и Методий учениците им намерили прием в България и подпомагали Борис в религиозно-просветната и книжовна дейност. Обикнал монашеския подвиг, цар Борис през 889 г. поставил на престола по-големия си син Владимир и се отдалечил в манастир. Но недоволните боляри подтикнали Владимир към преврат, за да възвърне езическата религия. Узнал това, Борис се върнал в столицата Плиска и потушил метежа. Владимир бил свален и на негово място бил поставен по-малкият му син Симеон. Върнал се в манастира на пост и молитва и завършил живота си като монах праз 906 г. на 2 май. Като покръстител св. цар Борис е наречен „равноапостолен светец“.

Тропар, гл. 6

Изпълнен със страх Божи, богоблажени царю Борисе, станал си жилище на Светия Дух: утвърдил Христовата вяра, оставил си царския престол и жезъл. И, заселил се в пустинята, разцъфтял си в подвизи и си намерил благодат пред Господа. А сега, застанал пред престола на Всевишния, моли Христа Бога да дарува на народа ни мъдрост и сила, а на нас, молещи теб, спасение на душите ни.

 

Кондак, гл. 2, подобен: Егда снизшел еси:

На камъка на непорочната вяра създал храмове, с Божествени добродетели сам себе си си показал предобър и красив храм, богоблажени царю Борисе, в когото Отец се всели, и Син, и Дух Свети. Прочее, с това твоето упование в безсмъртието е изпълнено, защото Бог, като те изпита, намери те достоен за Себе си и те прие като жертвено всеплодие. Сега моли се за нашите души.

 

 

Тук може да прочетете статията на нашия автор Валя Христова: На св. цар Борис-Михаил ли е гробницата в местността Кирека под Мадарските скали.