erasmus Всемирното Православие - СТРАДАНИЕ НА СВЕТИ МЪЧЕНИК ЕРАЗЪМБлаженият Еразъм, от млади години пламнал с любов към Христа, ревностно изпълнявал заповедите Му и бил поставен за епископ на град Формия[27]. Когато нечестивият император Диоклетиан, подлагайки християните на мъчения, всял смут сред жителите на царството си, свети Еразъм оставил катедрата и се скрил в Ливанските планини[28], където седем години се крил от гонителите.

Веднъж чул от небето глас на ангел да казва:

- Еразме! Никой не ще победи враговете, ако спи. Иди в своя град, подвизавай се мъжествено и ще ги победиш.

Когато след тия думи Еразъм се отправил по посочения от ангела път, го срещнали воини и го запитали: „Кой Бог почиташ?” Свети Еразъм се обявил за християнин. Тогава воините го хванали и го отвели в Антиохия[29] при император Диоклетиан. По пътя светецът открито признал, че е християнин, и императорът заповядал да бъде бит с пръчки, ала той изобличил императора. Тогава Диоклетиан заповядал да го бият с оловни пръчки, и понеже и след това светецът останал непоколебим в своята вяра, по заповед на мъчителя го подложили на нови изтезания: с железни скоби остъргали първо кожата на тялото му, а после разтопили смола и сяра и я сипали в раните, но това не му причинило никаква болка. След това мъчителят заповядал да оковат шията му с тежки железни окови и да го хвърлят в тъмница, но ангел Господен отворил дверите на тъмницата, освободил го и му рекъл:

- Тръгни след мене, аз ще те отведа в Италия. И там ще приведеш мнозина към спасение.

След това ангелът отвел свети Еразъм в град Ликий[30] и го оставил там. Еразъм почнал да поучава всички на вярата в Христа и да кръщава. При това той вършел големи чудеса, между другото възкресил сина на един знатен човек на име Анастасий и после кръстил десет хиляди души. Като научил за това, Максимиан[31] пратил войници да го доведат в Италия, и когато довели светеца, заповядал да бъде бит по страните и го заплашил, че ще го разпъне на кръст, ако не принесе жертва на езическите богове. Тогава Еразъм му казал:

- Къде се намират твоите богове, за да им принеса жертва?

Отвели светеца в храма на Юпитер. Тук той се помолил и по неговата молитва идолите паднали, а от храма излязъл огън и изгорил идолопоклонниците, така че Максимиан бил принуден да избяга от града. След това свети Еразъм покръстил тук множество народ и заминал за град Сирмий [32]. Там по заповед на Максимиан отново бил хванат и подложен на нови мъчения. Надянали му медна броня и го положили на нажежено легло, а нозете му приковали с гвоздеи към земята. След това затрупали леглото догоре с дърва и като ги запалили, започнали да ги поливат със смола и масло, но дървата изгорели, а светецът останал невредим. Максимиан се уплашил от народа и се скрил в двореца си, а ангел Господен взел светеца и го отвел в град Формия, където той покръстил множество хора. След това свети Еразъм с благодарствена молитва за всичко предал душата си в Божиите ръце[33] и християните го погребали с почести.

____________

[27] Град Формия се намирал в Италия до Кастанския залив, на брега на Средиземно море.

[28] Ливанските планини се намират в Сирия.

[29] Антиохия, древната столица на Сирия, била разположена на бреговете на река Оронт, недалеч от мястото, където се влива в Средиземно море.

[30] Посочват различно местоположение на Ликий. Според Никодим това бил македонският град Лихнид, разположен на брега на езеро със същото име.

[31] Максимиан Геркул, титулуван като август, бил съуправител на Диоклетиан и управлявал западната половина на Римската империя от 285 до 305 г.

[32] Град Сирмий се намирал в Илирия, на брега на река Сава, приток на Дунав.

[33] Светият мъченик починал през 303 г., на 10 юли. При свети папа Григорий (590604) мощите му се намирали във Формия, а през IX в. били пренесени в Кайста.