012357 Всемирното Православие - СВ. АХИЛ (АХИЛИЙ), ЕПИСКОП ЛАРИСКИЕпископът на гр. Лариса в Тесалия св. Ахил – участник в Първия Вселенски събор (325 г.) в Никея, бил високо образован и енергичен духовник. Той създал множество храмове, проповядвал и се борел за чистотата на християнската вяра. Църквата го слави като прочут лечител и чудотворец.

До 985/986 г. мощите на св. Ахил се пазели в Лариса, но след превземането на града от цар Самуил били пренесени в Преспа (на остров „Свети Ахил“ в Малкото Преспанско езеро, днес в Гърция). Те били положени в катедралния храм, издигнат в чест на светеца.

Култът към св. Ахил се разпространил главно на територията на Охридската патриаршия (след 1018 г. автокефална Архиепископия на „Първа Юстиниана и цяла България“), а в неговия храм заседавал нейният Свети Синод. От Охрид култът проникнал в средновековна Сърбия (която до 1219 г. била в диоцеза на Охридската архиепископия), където негов главен център бил манастирът Арилье.

Паметта на св. Ахил се празнува на 15 май.

.