p1anl45iou128n7qj1uam18nbcom3 Всемирното Православие - СВ. МЪЧЕНИК ИАКИНТРимският император Траян (царувал от 98 до 117 г., бел. pravoslavieto.com) започнал жестоко гонение против християните, като изисквал от всички свои поданици да се покланят само на идолите. При него в двореца служил един 20-годишен момък, на име Иакинт, родом от Кесария Кападокийска. Той бил таен християнин.

В един тържествен езически празник царят с всички свои придворни извършвал жертвоприношение на боговете. В това време Иакинт се молел в своята стая на истинския Бог. Един от другарите му казал за това на царя. Царят повикал Иакинт и го принуждавал да вкуси от месото на жертвоприношението. Иакинт отказал, като заявил, че е християнин.

Започнали да го бият и мъчат, но той все повтарял: „Аз съм християнин, Христа почитам и на Него са покланям“. Затворили го в тъмница, като забранили да му дават храна, освен идоложертвена. Якинт търпял глад, но не се докосвал до донесената му храна. Така минали тридесет и осем дни. Веднъж поставеният на стража воин влязъл в тъмницата и видял, че тя е озарена от чудна светлина, а ангели подкрепят верния служител на Христа.

След известно време царят заповядал да доведат отново Иакинт при него, но го намерили умрял в тъмницата. По заповед на царя тялото на мъченика било хвърлено вън от града, за да бъде изядено от зверове. Но един благоговеен свещеник, на име Тимотей, тайно го взел и погребал у дома си. След няколко години мощите на светия мъченик били пренесени в Кесария Кападокийска.