689-00 Всемирното Православие - СВЕТИ МЪЧЕНИК ДИОМИД ЛЕКАРСвети Диомид бил родом от град Тарс Киликийски (1), по занятие бил лекар, а по вяра християнин и лекувал не само телата, но и душите на хората; защото той увещавал елините да повярват в Бога и ги просвещавал, подготвяйки ги за свето кръщение.

При царуването на император Диоклетиан (2) свети Диомид напуснал Тарс и дошъл в град Никея, намиращ се във Витиния (3); и тук, по обичая си, свети Диомид лекувал болните, при което си служел не само с лекарствени средства, но най-вече с призоваването на всесилното и изцеляващо име на нашия Господ Иисус Христос и знамението на честния кръст; много идолопоклонници обърнал към вярата в Христа благодарение на лекарското си изкуство, както и на своето учение.

Когато император Диоклетиан, който по това време бил в източните страни, узнал за това, изпратил войници да хванат светеца. Когато войниците пристигнали на това място, те намерили свети Диомид вече преставил се в Господа; но отсекли мъртвата му глава, за да я отнесат на императора. Веднага след отсичането на главата войниците изгубили зрението си и ослепели, така че други ги отвели при царя и носели отсечената глава на светия мъченик.

Когато императорът видял главата и слепите войници, им заповядал веднага да отнесат главата и да я съединят с тялото; и те, щом направили това, начаса прогледнали и повярвали в нашия Господ Иисус Христос, истинния Бог, на Когото се отдава вечна слава. Амин (4).

______________

(1) Киликия - малоазийска област (бел.ред.).
 (2) Император Диоклетиан царувал от 284 до 305 г. (бел.ред.).
 (3) Витиния - малоазиатска област. (бел.ред.).
 (4) Смъртта на свети Диомид се отнася към края на III или началото на IV в. (бел.ред.).