thumb_4447_thematic_page_huge Всемирното Православие - 29 AВГУСT – ЗA ОTСИЧAНETО ГЛAВATA НA ИОAН КРЪСTИTEЛБлагослови, отче!

Благочестиви християни! На този ден най-големият пророк на света, светилникът на светлината, красотата на пустинята свети Иоан Предтеча и Кръстител Христов завършил живота си. Но послушайте сега, за да разберете, как е завършил той живота си, послушайте, за да вземете пример достоен за подражание.

Но започни сега ти, свети евангелист Марко, и разкажи, как е настъпил краят на Иоановия живот. „Случи се - казва евангелистът, - че цар Ирод, по случай рождения си ден, даде гощавка на своите велможи, воеводи и на старейте галилейски. И влезе при тях Иродиадината дъщеря да им играе“ (ср. Марк. 6:21, 22).

Почакай сега малко, свети евангелисте, а вие, християни, послушайте, за да видим в какво време завършил живота си великият свети пророк Иоан. По времето, когато цар Ирод направил банкет по случай рождения си ден, тогава бил обезглавен и умрял свети Иоан, тогава чистотата и светлината били изгонени от света, а в света влезли мръсотията и беззаконието. Когато Ирод бил изпълнен с преяждане и пиянство, тогава светият постник бил осъден на смърт. Когато старейшините и царят пили и се веселили, тогава бил обезглавен Христовият служител. Когато царят и велможите били потънали в пиянство, тогава била пролята кръвта на свети Иоан. Защото господарското наслаждение и пиянство често имат навика да причиняват големи злини и кръвопролития на своите поданици. Но продължавай нататък, свети евангелисте, за да видим какво се случило. „Влезе – казва свeти eвaнгeлист Мaркo - при царя Иродиадината дъщеря, игра и се хареса на цар Ирод” (ср. Марк. 6:21).

О, голямо безсрамие! Тази беззаконна дъщеря влязла там при царя, на онзи банкет, на който било пълно с пияни хора. Влязла там не за да ги подсети за страшния час на смъртта, не за да влее в сърцата им страх от Бога, не за да им представи вечната мъка на грешниците, а влязла там, за да ги подтикне към по-голям грях. И кой би казал, че в тази девойка има девически образ?

Ами ти, о, цар Ироде! Как не размисли с какво намерение е дошла при теб тази съблазнителка? Я помисли, о, царю! Прилича ли на царската ти особа и на достойнството ти да ти играе такава блудница? Нали трябваше да събереш пророци, свещеници и учени хора, не за да се напиеш и да ти танцуват, а за да разговаряш с тях за ползата на царството ти и на поданиците ти, които са ти поверени от Бога? Защо не помисли какъв беше Давид и как казва за теб: „Намразих сборището на лукавстващите и не седнах с нечестивите“ (ср. Пс. 1:1)? Защо не последва добрия пример на този преславен цар? Но ето, целият свят вижда, защо не си направил така – защото умът ти е бил потопен в женски прелести, паметта ти е била потънала в телесни сладости. И вместо да мислиш за Давид, ти си мислел за Сарандапал и ниневийците, и си пожелал да се уподобиш на тях.

Но да видим какво още казва евангелистът. „Игра онази девойка и се хареса на Ирод“. Продължавай нататък, божествен евангелисте, продължавай и не замлъквай. „Тогава царят каза на девойката: искай от мене, каквото щеш и ти обещавам с клетва, че ще ти дам дори и половината си царство“ (ср. Марк. 6:22,23).

О, беззаконни Ироде! За това ли Бог ти даде царство, за да го подаряваш на една беззаконница за един танц? Искай от мене - казал - каквото щеш. Но чакайте сега да видим какво ще поиска тази безсрамница от цар Ирод за труда си. Дали ще поиска да освободи някой човек от смърт, да пусне някой затворник от затвора, да ходатайства за някои обидени и онеправдани хорица, да измоли от царя помощ за сиромасите?

Ах! Няма, няма нито едно от тези неща. Не поискала тази ехидна да съживи и освободи някого, а поискала да убие и погуби, и то кого? Светилника на светлината, свети Иоан Кръстител. „Искам - каза - да ми дадеш на блюдо главата на Иоана Кръстителя“ (Март. 6:25).

О, безсрамна и безстрашна (без страх от Бога – б.р.) девойка! Искала главата, която сам Ирод почиташе и с приятност слушаше (Марк. 6:20). Искала главата, която била удивление за ангели и човеци. И кой би повярвал, че Ирод ще изпълни лукавата и молба? И как не станаха онези военачалници и старейшини, които бяха на трапезата, за да възпрат царя да не извършва това лошо дело? Нали всички знаеха, че това е противно и на Божия, и на човешкия закон? Знаеха, но по високите места на властта живее такова ласкателство, по действието на което онези, които са около господаря, хвалят прегрешенията му пред него като най-отбрани добродетели и затова господарят пада в такива беззакония.

Но чуйте сега, какво казва светият евангелист. „Тогава царят изпрати оръженосеца в тъмницата да отсече главата на свети Иоан Кръстител и да я донесе на трапезата му“ (ср. Марк. 6:27). Ето така завършил живота си земният ангел и небесният човек свети Иоан Кръстител, когото честваме днес. На такова място бил заклан гласът, който проповядвал покаяние на грешниците. На това място замлъкнал езикът, който предсказвал Христовото явяване. В тази тъмница била несправедливо пролята кръвта на Кръстителя по искане на Иродиадината дъщеря и по желание на нейната майка, която бе подучила дъщеря си да не иска от Ирод нищо друго, освен Иоановата глава. Защото тя „мразеше свети Иоан и постоянно искаше да го убие, ала не можеше, понеже и самият Ирод се страхуваше от свети Иоан и го считаше за праведен и свет. И издебна сгоден момент, когато Ирод беше пиян, защото знаеше, че при това пиянство дъщеря ѝ ще получи от Ирод всичко, което поиска. Затова я поучила да не иска нищо друго, освен главата на Иоан Кръстител, и да я донесат на блюдо като някакво сладко ястие.

Виждате ли, колко голям гняв изпитвала тази свирепа ехидна към свети Иоан, който бил най-почитаният от всички пророци? Но защо ли изпитвала толкова голям гняв към него? Не за друго, а защото не мълчал за истината и постоянно казвал на цар Ирод: „О, царю, не ти прилича да имаш жената на брат си Филип, защото той е оставил потомство след себе си. Това е противно на Божия закон и е явно блудство”. Ето защо се гневяла онази свирепа ехидна, ето защо бил заклан свети Иоан. Заради истината и заради ревността си към Божия закон. Чувате ли, християни? Така постъпват някои беззаконници, когато някой праведник им посочва греховете им в очите и ги съветва за душевното им спасение, те го намразват, търсят начин да го унищожат и казват: „Да го убием или да го махнем от очите си, защото не можем да търпим, като ни казва прегрешенията ни в очите“. За такива прегрешения бил претрит с дървена пила пророк Исаия. За такива прегрешения Иеремия бил хвърлен в смрадно отходно място, а Даниил бил хвърлен на лъвовете, защото тези свети и праведни мъже говорели истината пред царе, князе и пред всички хора. Когато забелязвали у някого нещо лошо и беззаконно, те не мълчали, а го казвали открито и поучавали на Закон Божий. И сред елинските философи имало такива хора, защото мнозина философи били убити или изгонени заради истината: Анаксагор изгонили с безчестие, Сократ уморили с отрова, Клит проболи с копие, а Сенека убили с кръвопускане. Но сега оставям тези нечестиви елински примери и обръщам гласа си към теб. О, свети пророче и Христов Кръстителю, Иоане! Не знаеш ли, свети пророче, колко тежко страдат онези, които говорят истината? Нали знаеш какво казва премъдрият Соломон? – „Не изобличавай кощунника, за да те не намрази“ (Притч. 9:8), защото изобличението причинява рана в сърцето му. Ами защо не затвори устата си и не помълча? Нали тогава имаше първосвещеници, книжници и учени? Те трябваше да говорят и да разясняват Божия Закон. Само ти ли се намери да се опълчиш безстрашно против силния цар Ирод? Не беше ли по-добре да избягаш в пустинята и да живееш там със зверовете, отколкото да изпаднеш в такава беда? Но ето, свети Иоан отговаря: „Живях в пустинята от детството си досега, а сега Бог ме избра и ме изпрати да Му служа. Когато бях в пустинята, се грижех за себе си, а сега съм изпратен да проповядвам Божия Закон. И как да търпя, като виждам такива беззаконни хора, които безчестят Бога и потъпкват Божия Закон? Как да мълча, за да угодя на хората? Защото ако бях угаждал на човеци, не щях да бъда Божий слуга (ср. Гал. 1:1). Как да мълча, за да запазя живота си? Защото Този, Който ме изпрати, ми рече: Който иска да спаси душата си, трябва да я погуби (ср. Мат. 16:25). По-добре да умра, отколкото да мълча. Защото съм пратен от Бога да изпълня Неговата заповед“.

Блажена е наистина смъртта ти, о, свети Предтече, и главата ти, която е отсечена за истината и правдата! Християни, и сега виждаме много хора, които завършват живота си и умират, но не за Божия Закон и за правдата, а повече за своя интерес и за своята изгода, а за правдата не сме видели някой да се потруди и да се помъчи или да умре. О, зло време и злощастни години! Сега светът е достоен за оплакване. Защото сега върху нас се е изпълнило пророчеството на Михей, който някога казал на израилтяните: „О, Израилю, твоите старци съдят за подаръци, свещениците ти отговарят за пари, а пророците пророкуват за сребро“ (ср. Мих. 3:11). Всеки лукавства и никой не говори истината, но и свещеници, и пророци, и господари тичат след светското.

О, крайна гибел! Полагат усилия да угодят на хората, а не на Бога. Защото хвалят и обичат това, което е лошо и омразно, а хулят и мразят онова, което е добро и почтено. И където трябва да се говори, там всеки мълчи, за да му е добре, а където трябва да се мълчи, там всеки говори.

Но християни! Искате ли Бог да отвърне гнева си от нас, искате ли да имате успех и да получим Небесното царство? Постъпвайте така, както е постъпвал днешният велик пророк и Христов Кръстител Иоан, и ще получите всичко, твърдо отстоявайте истината, бъдете готови за Божия Закон и кръвта си да пролеете.

Дори някой да ви обещава царство, пак да не потъпкваме Божия Закон и нито една заповед от него. Никога не се страхувайте да кажете истината. Защото Бог помага на правдата и дори на човек да му се случи нещо лошо заради правдата, Бог пак го избавя. Вижте как свети Иоан и други праведници са отстоявали правдата пред толкова силни хора и не са се страхували от нищо. Защото макар да умре тук за правдата, там човек ще бъде жив, а ако живее тук неправедно, там ще се мъчи безкрайно. Но дано Бог ни даде добър ум, за да живеем праведно, та да получим и ние славата, която получи днешният свети Иоан, който е обезглавен заради правдата и сега царува заедно с Христос, нашия Бог. Нему слава във вечните векове, амин.