2Q== Всемирното Православие - В ПАМЕТ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ ТЕРТИЙ, МАРК, ИУСТ И АРТЕМСвети Тертий написал Посланието на апостол Павел до римляни, в което казва за себе си така: „Поздравявам ви в Господа и аз, Тертий, който написах това послание” (Рим. 16:22). Той бил вторият след Сосипатър (паметта му е на 10 ноември и на 4 януари, бел.ред.), епископ в Икония, където претърпял мъченическа смърт.

 

Свети Марк, племенник на апостол Варнава (паметта му е на 11 юни, бел.ред.), бил епископ в Аполониада*. Свети апостол Павел споменава за него в Посланието си до колосяни: „Поздравява ви Аристарх, който е затворен заедно с мене, и Марко, племенникът на Варнава (за когото получихте заповед: ако дойде при вас, приемете го)” (Кол. 4:10).

Свети Иуст бил епископ в Елевтеропол; свети Артем - в Листра**. Свети апостол Павел споменава за него в Посланието си до Тит: „Кога изпратя при теб Артем или Тихик, побързай да дойдеш при мене” (Тит. 3:12).

__________

* Аполониада - Такова име имали няколко града в древността: град в Сицилия, в Илирия, жителите на който се наричали аполониати, в Тракия, на Халкидон и др. (бел.ред).

** Листра - един от градовете на Ликаония; тук апостол Павел изцерил хромия и езичниците, като видели това чудо, решили, че Павел и Варнава са богове (Деян. 14:8-18) (бел.ред).