thw_6ee5becd8dde5ade7cad5cc9d5556c16_resize_0_450 Всемирното Православие -  ПРЕПОДОБНА ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОПОЛСКА (ЦАРИГРАДСКА)Преподобна Теодора била гъркиня по народност, имала голямо богатство и отначало живеела в християнско съпружество. След смъртта на мъжа си, тя, по заповедта Господня, взела кръста си и приела монашески чин, за да последва Христа (Срв. Марк. 8:34; Мат. 16:24). Това станало при царуването на Роман, по време на живота на преподобни Василий Нови*, който живеел в дома на Теодора, в построена специално за него молитвена килия, и под чието ръководството тя водела благочестив живот.

 

Като доживяла така до старост, тя се преставила в тридесетия ден на месец декември. И когато душата на преподобна Теодора, след отделянето от тялото, била носена от светите ангели, преподобният Василий предварително им дал, за помощ на душата ѝ, като че някакъв капитал за откуп, като извадил изпод пазвата си ковчеже.

Този Василий имал ученик, на име Григорий, който молитвено го попитал:

- Къде пребивава Теодора?

И ето веднъж, докато Григорий спял, при него се явил юноша със светъл вид и рекъл:

- Върви по-скоро, вика те преподобният Василий, за да ти покаже Теодора.

Григорий веднага бил отнесен пред вратите на рая, после бил въведен в свети места и там видял преподобния Василий и Теодора, и всички те заедно се възрадвали. И Григорий попитал:

- Госпожо Теодора, как претърпя страшния час на смъртта и как се избави от лукавите духове?

А тя разказала всичко подред:

- Когато с душата си се разделих от тялото, видях страшни етиопци, които ми показаха свитък, на който бяха записани всичките ми зли дела и квичаха като свине, скърцайки със зъби срещу мен. После ме взеха ангели и ме понесоха по митарствата. Първото митарство беше на лъжата; второто – на клеветата; третото – на завистта; четвъртото – на лъжливата обидчивост поради самолюбие; петото – на гнева и яростта; шестото – на гордостта; седмото – на ругатните и сквернословието; осмото – на лихварството и измамата; деветото – на тщеславието; десетото – на сребролюбието; единадесетото – на пиянството; дванадесетото – на злопаметността; тринадесетото – на чародейството; четиринадесетото – на магьосничеството и употребата на талисмани; петнадесетото – на чревоугодието и идолослужението; шестнадесетото – на прелюбодеянието; седемнадесетото – на убийството; осемнадесетото –на кражбата; деветнадесетото – на блуда; двадесетото – на немилосърдието. И ако в някое от митарствата показването на моите добри дела не беше достатъчно за оправдаването ми, към тях ангелите прибавяха добрите дела от дара на преподобния Василий. Така преминах безпрепятствено всички митарства и бях въведена в това блажено място. А ако душата е грешна, тя се предава на онези етиопци, а те, разкъсвайки я, я отвеждат надолу в ада.

Тогава Григорий се събуди и ни разказа какво е видял и какво е чул в състоянието си на сънно видение. А ние, като чухме това, се удивихме и благодарихме на великия Бог и наш Спасител, сподобил Теодора със Своето наследство в небесните обители.

___________

* Преподобни Василий Нови се подвизавал 50 години в Константинопол и умрял около 50-те години на Х век. Паметта му се чества на 26 март. Бел.ред.