BIG_11501_469991233072189_935018203_n_972 Всемирното Православие - ЖИТИЕ НА СВ. ПРЕПОДОБНИ ЙОАН, УЧЕНИК НА СВ. ГРИГОРИЙ ДЕКАПОЛИТПреподобни Йоан бил ученик на св. Григорий Декаполит и събрат и сътрудник на св. Йосиф Песнописец. Той приел монашеско пострижение твърде млад и израснал под непосредственото духовно ръководство на своя учител. Отличавал се с голямо смирение и послушание. Бил убеден защитник на православното учение и смел борец срещу иконоборческата ерес.

Когато император Лъв Армянин предприел гонение срещу почитателите на светите икони, преподобни Йоан бил подложен на жестоки мъчения заедно с учителя си Григорий и със св. Йосиф Песнописец. След смъртта на св. Григорий преподобни Йоан станал игумен на основания от него манастир в Цариград. Като такъв той удвоил монашеските си подвизи и се грижел не само за своето спасение, но и за спасението на всички братя. Поминал се около 820 година. Свети Йосиф Песнописец го погребал близо до гроба на учителя му св. Григорий Декаполит.