79545.p Всемирното Православие - ДА СЕ ПОДВИЗАВАМЕ С РАДОСТ: ИНТЕРВЮ С АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЙ МУРЕЛАТОС, ИГУМЕН НА МАНАСТИРА „СВ. ПАВЕЛ“ НА АТОН – ЧАСТ II Архимандрит Партений (Мурелатос), вляво

- Как човек може да почувства радост и духовно утешение от аскезата? Мнозина се подвизават без радост, сякаш насила.

 

- Това е божествено състояние, дар Божи. Когато човек започне да се моли, да се подвизава и престане да осъжда другите – с това той проявява жаждата си да бъде заедно с Господ. И Бог никога не оставя неговия труд и стремеж незабелязани.

Например, руснаците са поставили своеобразен световен рекорд“: огромен брой мъже и жени са станали Христа ради юродиви. Животът им бил истинско велико чудо! Те не съдели властта и ближните си, а с цялото си сърце искали да бъдат с Христос.

Да си спомним житието на св. Лука Войно-Ясенецки. Колко тежък е бил животът му! Колко мъки, страдания и козни е претърпял. И въпреки това, той е намирал начини и възможност да проповядва Словото Божие. Живял е в условия на гонения, но Благодатта и духовната радост изпълвали живота му. Днес паметта на свети Лука е жива и по неговите молитви се извършват много чудеса.

(Свети 407251_900 Всемирното Православие - ДА СЕ ПОДВИЗАВАМЕ С РАДОСТ: ИНТЕРВЮ С АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЙ МУРЕЛАТОС, ИГУМЕН НА МАНАСТИРА „СВ. ПАВЕЛ“ НА АТОН – ЧАСТ IIЛука Войно-Ясенецки)

 

- Разкажете за добродетелта на послушанието. Какво означава тя за монаха?

 

Монах, който от първите стъпки в монашеския живот няма духовен наставник, не оказва послушание на своя старец, започне да осъжда наляво и надясно – такъв напълно ще се провали. Ако инокът иска да става на неговото, своеволен е – означава, че е в състояние на прелест и е извън себе си.

Именно добродетелта на послушанието освещава и спасява човека.

Послушникът трябва да оказва безпрекословно послушание на своя старец. Ако му каже да изхвърли нещо (тази маса, например) в пропасттатрябва да го направи. Такова послушание е угодно Богу.

Св. Василий Велики, бидейки Кесарийски епископ, веднъж дошъл в един общежителен манастир. Той попитал игумена:

- Има ли при теб монах, който се отличава с послушанието си?

- Да, има.

- Доведи го тук, искам да го видя.

Дошъл монахът и св. Василий Великий му казал: „Измий ми ръцете“. Той му измил ръцете. После св. Василий му казал: „А сега аз ще ти измия ръцете“. Монахът отговорил: „Както ти е угодно, Владико“.

След това светецът му казал:

— Когато вляза в олтара, напомни ми да те ръкоположа за дякон.

Монахът безпрекословно оказал послушание и на тази заповед. А светецът, ръкополагайки го на следващия ден за презвитер, го взел със себе в епископията.

 

- Какво мислите за годишния отпуск на монасите? Това явление е получило широко разпространение в съвременните общежителни манастири

 

- Монахът не трябва да напуска с лекота своя манастир и да обикаля по света. Мястото на инока е в обителта.

Но ние всички сме хора. Веднъж на три години, на пет, седем, десет години човек може и да навести родителите си. Аз например за първи път излязох от манастира дванадесет години след пострижението си. Всички тези въпроси трябва да се оставят на преценката на игумена.

Каквото и по което време и да прави монахът – за това трябва да знае игуменът на манастира. Това е особено важно, защото когато човек действа по послушание на духовния си ръководител, Бог не допуска с него да се случи изкушение.

 

- Мнозина съвременни хора се смущават, когато виждат мащаба на православните манастири (големите постройки, величествените здания, големите земеделски владения). Какво може да се каже по този повод?

 

- Първите монаси на Света Гора -Атон са живели в малки колиби и пещери. Свети Атанасий Атонски, идвайки на Света Гора, първоначално също се подвизавал в малки стари килии. Но след това той основал Великата Лавра, чиито размери и днес ни правят впечатление. Този тип манастири по-рано не били характерни за Атон и дейността на преподобния не допадала на всички. Големи здания, пътища, кули – всичко това предизвиквало възражение и атонските отци се оплакали срещу него на императора и патриарха. И едва с тяхната намеса конфликтът и недоразумението били разрешени.

Преподобни Атанасий Атонски построил Великата Лавра не за да наруши традициите на атонското монашество, а за да ги съхрани навеки. Дървените колиби и килии биха изгорели при първия пожар, а манастирът на св. Атанасий бил построен така, че да устои до края на вековете. Важно е, че преподобният действал по Божие благословение. Не случайно иконом на Великата Лавра е Самата Пресвета Богородица1.


-
Мнозина монаси се смущават от комфорта в обителта: меки матраци, комфортни кресла…


-
Ето каква е работата. Първо, при нас в манастира (както и в почти всяка обител) има немощни и възрастни хора. На тях тези неща са им необходими и няма да им причинят никаква духовна вреда. Ако монахът иска, той може да махне матрака от леглото, да го занесе в склада и да легне върху обикновено одеяло вместо върху мека постеля.

Ако човек има добро духовно разположение, подобни външни неща няма да му навредят.

Но, естествено, в един манастир разкошът не е приемлив. Всичко трябва да бъде с мярка. Винаги може да се намери златната среда.

 

- Какво е мнението Ви за църковното пеене?

- Музикалните партии (от лат. партес - б.пр.) и пеенето по западен образец противоречат на Преданието. Православно е византийското пеене. То ни помага да се молим. Западните образци на църковно пеене не са за храма, а за улицата.

 

- Какъв съвет може да дадете за четенето на духовна литература?

 

- Ветхият и НовиятЗавет, тълкуванията и светоотеческата литература.

____________________________

Пояснение:

 

[1] Докато св. Атанасий строял своята лавра, по Божие допущение се случило, че една година в нея имало толкова лоша реколта и глад, че множеството стекли се в него братя, не можейки да понасят строгите подвизи и постигналото лаврата изкушение, един след друг се разотишли, така че накрая останал само св. Атанасий, и при това – без залък хляб. Колкото и св. Атанасий да бил силен в подвизите и твърд в търпението, гладът обаче взел връх, твърдостта на духа му се разколебала, и той решил да остави лаврата и да отиде на някое друго място. На сутринта св. Атанасий, смутен духом, вървял с железния си жезъл унило по пътя към Карея и накрая, след още два часа ходене пеша силите му се изтощили и той се канел да поседне, за да си почине, когато изведнъж се появила сякаш някаква жена със синьо въздушно покривало, която идвала насреща му. Свети Атанасий се смутил, и не вярвайки на собствените си очи, се прекръстил.

– Откъде се е взела тук жена,питал сам себе си, – когато достъпът на жени тук е забранен?

Учудвайки се на видението, той се приближил до непознатата.

– Къде отиваш, старче? – скромно попитала тя св. Атанасий, изравнявайки се с него. Св. Атанасий погледнал спътницата си в очите, и свел поглед в неволно чувство на почтителност. Скромността на одеждата, тихият Й девствен поглед, трогателният глас, - всичко показвало, че не е случайна жена.

Коя си ти? Как си дошла тук?попитал стареца непознатата, – и защо ти е да знаеш къде отивам? Виждаш – аз съм тукашен монах. Какво друго искаш?

Ако си монах, – отвърнала срещнатата, – тогава трябва да отговаряш по-различно от обикновените хора – да бъдеш простодушен, доверчив и скромен. Искам да зная къде отиваш, зная твоята скръб и всичко, което става с теб; мога да ти помогна – но преди това искам да чуя къде си тръгнал?

Учуден от думите на тайнствената събеседничка, св. Атанасий Й разказал мъката си.

– И не си могъл да претърпиш това– възразила непознатата, – заради насъщния залък хляб си напуснал обителта, която трябва да бъде славна от рода в род? В духа на иночеството ли е това? Къде е вярата ти? Върни се, -– продължила тя, – аз ще ти помогна: всичко необходимо ще ти бъде дарувано с излишък, само не оставяй уединението и манастира си, който ще се прослави и ще заеме първо място между всички възникнали тук обители.

Коя си ти? попитал преподобни Атанасий.

– Тази, на Чието име си посветил твоята обител, на Която поверяваш нейната съдба и собственото си спасение. Аз съм Майката на твоя Господ, - отговорила дивната Жена.

Св. Атанасий погледнал недоверчиво към нея и след това заговорил:

Боя се да повярвам, защото и врагът се преобразява в ангел на светлината. С какво ще ме убедиш в правотата на думите Ти? добавил старецът.

– Виждаш ли този камък? – отговорил непознатата, – удари в него с жезъла си, и тогава ще разбереш Кой говори с тебе. Знай освен това, че отсега Аз завинаги ще бъда домопазителка (οικονόμισσα - икономка) на твоята лавра. Атанасий ударил в камъка, и той се разцепил като от мълния: от пукнатините му веднага избликнал шумен извор с вода и потекъл подскачайки по склона на хълма, като се носел надолу, до самото море.

Затова в лаврата няма иконом, а само подиконом. Впоследствие в лаврата била изрисувана иконата на Пресвета Богородица Икономка. Иконата Я изобразява седнала върху престол; с Предвечния Младенец в скута Й. От дясната страна на престола е св. Михаил Синадски, от лявата – св. Атанасий: двамата в молитвено положение; последният държи в ръце своя манастир (Великата Лавра), показвайки по този начин особеното си покровителство, защита и грижа за него. Тази икона е поставена в скромен кивот, в средата на манастира, разделен на две части. Светлината на неугасващото кандило се разлива тихо пред изображението на Божествената Икономка.

(Следва)


 Първата част на интервюто може да видите ТУК

 

 1817098_600 Всемирното Православие - ДА СЕ ПОДВИЗАВАМЕ С РАДОСТ: ИНТЕРВЮ С АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЙ МУРЕЛАТОС, ИГУМЕН НА МАНАСТИРА „СВ. ПАВЕЛ“ НА АТОН – ЧАСТ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1817394_600 Всемирното Православие - ДА СЕ ПОДВИЗАВАМЕ С РАДОСТ: ИНТЕРВЮ С АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЙ МУРЕЛАТОС, ИГУМЕН НА МАНАСТИРА „СВ. ПАВЕЛ“ НА АТОН – ЧАСТ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реп. Атанасий Атонски)

 

Из "Атонски Патерик. Житие на преп. Атанасий Атонски"