9k= Всемирното Православие - ПРЕПОДОБНИ ПЕТЪР КОРИЦКИПреподобни Петър e живял през ІІІ век. Той бил родом от с. Корица, което се намирало около Призрен (според други - около Ипек). Бил син на бедни родители и като момче орял с един сляп вол.

Необикновено кротък и незлоблив, Петър твърде рано се отдалечил в самотно място и се предал на подвижнически живот. В тежката борба с демони и изкушения, той излязъл победител. Около него се събрало множество монаси, на които той станал наставник.

 

Бягайки от людска слава, св. Петър се поселил в една пещера около Корица сред непристъпни скали и пропасти, където и починал в дълбока старост.