BIG_60353021_10210961617556871_3279640072357412864_n_1054 Всемирното Православие - В ПАМЕТ НА СВЕТИ МЪЧЕНИК СОЛОХОНСвети Солохон, който живял по времето на император Максимиан, бил египтянин по народност, а по звание – християнин. Той служел като войник при военачалника Кампан, който командвал три хиляди войници. Когато, по заповед на императора, Кампан пристигнал с полка си от Египет в Халкидон, било заповядано на всички пълководци, заедно с войниците си да принесат жертви на идолите. В изпълнение на императорската заповед, Кампан започнал жертвоприношението.

 

Когато войниците от полка на Кампан принасяли жертви на идолите, Солохон заедно с други двама войници - Памфамир и Памфалон, изповядал, че е християнин и заявил на всеослушание, че в никакъв случай няма да се отрече от Христос, дори и ако го предадат на най-жестоки мъчения, като обещал да остане верен на Христос до края на живота си. След това светиите били предадени на различни зверски мъчения и били бити жестоко. Памфамир и Памфалон предали душите си в Божиите ръце, а Солохон продължавал мъжествено и на всеослушание да изповядва Христовото име. Кампан, като узнал за това, се разгневил много и заповядал на слугите си да разтворят с меч устата на мъченика и да излеят в гърлото му идоложертвена кръв. Но мъченикът със силата на зъбите си счупил желязото, след това скъсал вървите, с които бил завързан, и застанал свободен пред мъчителя си, като величаел Христовото име и укорявал нечестието на Кампан. В това време се чул глас от небето, който подкрепял светеца в страданията и го призовал към мъжество. След това той бил предаден на много други мъчения: мъчителите го били жестоко, влачили го за краката по керемиди и остри камъни; след това го окачили на едно дърво, като завързали дясната му ръка за дървото, а към левия крак привързали огромен камък. Светецът висял в това положение от шестия до деветия час. При това мъчителите по всякакъв начин убеждавали Солохон да се отрече от Христос, но той не изпълнил нечестивото им желание. Привечер, когато светецът бил свален от дървото за всеобщо учудване, той можел да стои като здрав. Накрая, късно вечерта Кампан, излязъл вън от себе си от ярост, взел тръстиковата пръчка, с която пишели, и с гняв я забил в ухото на светеца, така че тя преминала през цялата му глава. Когато войниците си тръгнали от мястото на мъчението, там дошли християни, които взели честното тяло на светия мъченик, твърде обезсилен от мъченията. Те го сложили на носилка и го пренесли в къщата на една вдовица християнка. Тук светецът хапнал малко хляб и пийнал вода. Като се посъвзел, той започнал да разговаря със стоящите около постелята му християни, като ги убеждавал да бъдат непоколебими и мъжествени в изповядването на Христовата вяра. След това, като повдигнал очите си към небето и се помолил достатъчно време, светецът предал духа си на Христа, нашия Бог, на Когото подобава слава во веки. Амин.