2Q== Всемирното Православие - „НЕ ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВУВАЙ“В канала „Дневен ред“ на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова на YouTube, в нарочно изготвен клип, като извадка от епизод 14 „Изборът на патриарх“, богословът Дилян Николчев отново тиражира лъжи за Ловчанския митрополит Гавриил. Прави го непосредствено преди патриаршеския избор с цел да внуши как се злоупотребява със средства на Църквата, как митрополит Гавриил е в зависимост от Руската православна църква и че точно той е извършил злоупотребите.

Този богослов неведнъж си е позволявал да изрича откровени лъжи и клевети по адрес на Ловчанския митрополит Гавриил и да злоупотребява с дълготърпението на този архиерей.

Ето последната лъжа, която се тиражира в интернет-пространството, подкрепена и от архим. Никанор:

„Ами ако дядо Гавриил влезе в листата на достоизбираемите, не трябва ли първо той да даде отчет при Светия синод как той даде няколко милиона долара на сметка на руската банка и че от тези няколко милиона долара се върнаха много малко пари“, след което  архим. Никанор добавя:… „И това е част от стопанската история на БПЦ, уви малкият дарява на големия, но после става любимец“

Г-н Николчев, това Ваше изявление е позорна проява за преподавател в Богословския факултет на Софийския университет. Няколко пъти ни давате повод да Ви напомняме, че като такъв Вие следва да бъдете пример и със слово, и с дела на студентите богослови. Налага се пак и пак да Ви припомним, че Вие не само че нарушавате евангелската заповед на Господ Иисус Христос: „И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.“ (Мат. 12:36), Вие откровено лъжете и клеветите православен архиерей.

ПРЕВЕЖДАНЕТО НА СУМА НА СМЕТКА НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА В БАНКА В ГР. СОФИЯ ОТ СТРАНА НА СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ Е ИЗВЪРШЕНО В РАЗГАРА НА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРИ ОТНЕМАНЕ НА БУЛСТАТ-а И НА СВЕТИЯ СИНОД, И НА СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ. СЛЕД ОТНЕМАНЕ НА БУЛСТАТ-а НА СВЕТИЯ СИНОД ПАРИТЕ МУ СА ИЗТОЧЕНИ ОТ РАЗКОЛНИЦИТЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОЗИ АКТ – ПРЕВЕЖДАНЕТО НА СРЕДСТВАТА НА СОФИСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ НА ДРУГА СМЕТКА, НО В БЪЛГАРИЯ, Е СПАСЕНА ЦЪРКВАТА НИ В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА НЕЯ ДНИ. АКО ТОВА НЕ Е БИЛО СТОРЕНО СВОЕВРЕМЕННО, ТО И СРЕДСТВАТА НА СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ СА ЩЕЛИ ДА БЪДАТ ПРИСВОЕНИ ОТ РАЗКОЛНИЦИТЕ И ДА ПОСТАВЯТ В НЕВЪЗМОЖНОСТ БПЦ- БП ДА СЪЩЕСТВУВА НОРМАЛНО.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ / НЕ ЧЕ НЕ ГО ЗНАЕТЕ /, И ТО ДА ЗНАЕТЕ НЕ САМО ВИЕ, НО И АУДИТОРИЯТА, КОЯТО ВИ СЛУША, ЧЕ МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ТОГАВАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ИВАН КОСТОВ /БЕЗ КОМЕНТАР Е НЕГОВОТО ОТРИЦАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КАНОНИЧНАТА ЦЪРКВА/ ВЪЗЛАГА СЪС ЗАПОВЕД НА ДЪРЖАВЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ  ДА ИЗВЪРШИ РЕВИЗИЯ НА СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ, КОЯТО РЕВИЗИЯ ПРИКЛЮЧВА С РЕВИЗИОНЕН АКТ ЗА ЛИПСАТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЗЛОУПОТРЕБИ.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНА И ПРОВЕРКА ОТ ПРОКУРАТУРАТА, КОЯТО СЪЩО ПРИКЛЮЧВА СЪС СТАНОВИЩЕ, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НЯМА ЗЛОУПОТРЕБИ С ТЕЗИ СРЕДСТВА НА СОФИЙСКА МИТРОПОЛИЯ.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ С ПАРИТЕ ПО СМЕТКАТА В РУСКАТА БАНКА Е ИЗВЪРШВАНА С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ МАКСИМ, КАКТО И  НА БАЗА НАДЛЕЖНО ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЕПАРХИЙСКИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ.

Внушенията, които правите, целят да компрометират авторитета на уважаван митрополит и успешно могат да бъдат порицани в съд, защото те са унизителни за честта и достойнството му. 

Както отбелязахме, това не е първа Ваша проява – Вие сте един от най- ревностните  участници в разпространението на непроверена информация за православните ни архиереи, с което се опитвате да рушите устоите на хилядолетната ни Църква.

Такива клевети разпространявахте и по повод на събора в Крит, като тогава внушавахте, че под въздействие на Руската православна църква Ловчанският митрополит Гавриил е провалил участието ни на събора в Крит, при все че решението за неучастието на нашата Църква в този събор беше взето много преди решението на Руската православна църква и без каквото и да било нейно участие в процеса на вземането му.

Доколкото си спомняме, към момента на взимане на това решение от БПЦ- БП за неучастие в Събора имаше информация, че РПЦ ще участва в него. ТА И ТОВА ВАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НЯМАШЕ НИЩО ОБЩО С ИСТИНАТА.

Затова отново Ви напомняме, ЧЕ КОГАТО НЕ ПОЗНАВАТЕ ФАКТИТЕ, не знаете ИСТИНАТА, е добре да обуздавате езика си така, както ни учи свети апостол Яков в  Съборното  си послание  и ни умолява: „Но ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината: това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска“. /Гл. 3: 14-15 /

 А за такова враждебно говорене псалмопевецът моли: „ Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език.”/ Пс. 119:2 /

И още риторично пита: „ Какво ще ти даде и какво ще ти прибави лукавият език?” /Пс. 119:3 /.

Отново Ви напомняме, че митрополит Гавриил може да се обърне към съдебните власти, за да потърси от Вас юридическа отговорност .

Ако няма присъда от земния съд, то присъдата за всяко наше действие е сигурна от Бога, защото: „Бог е съдия праведен / крепък и дълготърпелив/ и Бог, който всеки ден строго изисква” / Пс. 7:12 /.

05.06.2024 г. адвокат Стефка Спиридонова