pochaev Всемирното Православие - ОЩЕ ЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ НА БРАТЯТА ОТ СВЯТО-УСПЕНСКАТА ПОЧАЕВСКА ЛАВРА КЪМ СВЕТЕЙШИЯ ПАТРИАРХ КИРИЛ И АРХИЕРЕЙСКИЯ СЪБОР НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД ДОКУМЕНТИТЕ НА КРИТСКИЯ СЪБОР

22 ноември 2017 г. 
№ 38/К                                                                             
 

Ваше Светейшество!

Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства!

На основание решенията на Светия Синод на РПЦ от 15 юли 2016 година за разглеждане на документите на така наречения Критски събор, провел се на остров Крит през лятото на 2016 година, ние, монасите от Свято-Успенската Почаевска лавра, като верни чеда на Православната църква, се обръщаме към Вас, членовете на свещения Архиерейски Събор на Руската православна църква, и молим да бъдат разгледани споменатите по-горе документи в светлината на православното вероучениеИзпращаме Ви това писмо, защото не желаем да премълчим Истината, тъй като, както е известно, с мълчанието се предава Бог.

 

Забележки към принципите на организация и провеждане на Събора в Крит

 

Начинът за провеждане на този събор не отговаря на православната традиция и названието на Събора по следните причини:

- участие на малко на брой епископи (всичко на всичко 25 епископи от всяка поместна църква);

- присъствие на неправославни наблюдатели на Събора;

- отсъствие на представители от 4 поместни църкви;

- невземане под внимание на отказа на 35 от присъстващите на Събора епископи по различни причини да подпишат съборните документи и неразглеждането на техните забележки по време на Събора;

- механизмът на съставяне на дневния ред на Събора и разглеждането на темите, включени в него за обсъждане, не предвиждаше принципа на съгласие от страна на Църквата, и затова Съборът, по своята същност, не беше в състояние да изрази мнението на Православната църква като такава.

- признава начина на организация и провеждане на Критския събор за неправославен, с оглед на това, че даденият факт беше частично отбелязан в решението на Синода на РПЦ (от 15 юли 2016 година, журнал 48 п. 3):

 

«Констатира, че провеждането на Събора при липса на съгласие от страна на редица автокефални Православни църкви нарушава този принцип, вследствие на което състоялият се на Крит Събор не може да се разглежда като Всеправославен, а приетите на него документи – като изразяващи общоправославен консенсус».

Забележки по повод заключителните документи на Критския събор

Опирайки се върху вероучителните източници на нашата Православна църква и върху богословския анализ на заключителните документи на гореспоменатия Събор, ние с пълна увереност твърдим, че редица документи на Критския събор и неговите решения са еретически и не съответстват на православното вероучение. Главният удар на дадените решения е насочен срещу принципа на съборност на Църквата и срещу Нейното еклезиологично учение, като по този начин се залага основа за изопачаване на православното вероучение.

Предвид на изложеното по-горе призоваваме Архиерейският събор:

1. Да отхвърли решенията на Критския събор по примера на Антиохийската, Българската и Грузинската Православна църква. Да осъди този Събор като «събор от нов тип», разрушаващ светоотеческата традиция и премственост в Православната църква.

2. Да отмени първите четири точки от постановлението на светия Архиерейски Събор на Руската православна църква от 2–3 февруари 2016 година за признаване за ненарушаващи чистотата на православната вяра проекто-документи, подготвени за Събора в Крит, така и не станал Всеправославен.

Да не участват представители на Руската православна църква в работата на заявения от организаторите на събора на Крит постоянно действащ институт на Всеправославния събор, тъй като такова участие неизбежно би означавало признаване на отминалата Критска среща и приетите на нея заключителни документи.

С любов в Господа,  

__________________________

Владимир, Митрополит Почаевски,

Викарий на Киевска митрополия,

Игумен на Свято-Успенската Почаевска лавра

с братята

 

+ + +

Обръщението на братята от Свято-Успенската Почаевска лавра към Светейшия патриарх Кирил и Архиерейския събор за излизане на Руската православна църква от Световния съвет на "църквите" може да прочете тук

С цялата история на Критския събор и документите около него можете да се запознаете тук.