241273.p Всемирното Православие - ЛИМАСОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АТАНАСИЙ: "СЪВЕСТТА МИ НЕ ПОЗВОЛИ ДА ПОДПИША ТОВА"Лимасолският Митрополит Атанасий потвърди официално, че по време на проведената среща в Крит не е подписвал приетия на нея документ „Отношението на Православната Църква с останалия християнски свят“. Именно този документ предизвика най-остра полемика както преди събора в Крит, така и по време на неговото провеждане.

241274.p Всемирното Православие - ЛИМАСОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АТАНАСИЙ: "СЪВЕСТТА МИ НЕ ПОЗВОЛИ ДА ПОДПИША ТОВА"„Поради възникналото недоразумение при информиране на вярващите християни за това, че не подписах документа на Светия и Велик събор под название „Отношението на Православната Църква с останалия християнски свят“, – пише владика Атанасий, – искам да уведомя всички интересуващи се, че съвестта ми не позволи да го подпиша. Не подписах, защото не съм съгласен с текста на документа в окончателния му вид“.

Едновременно с това Митрополит Атанасий даде гласност на своето обръщение по повод този документ към „Светия и Велик събор“. Пълният тест е публикуван на страниците на гръцкия портал „Ромфеа.