ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

Днес в 11 часа, в Ректората на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий” с тържествена церемония бе дадено началото на новата академична година. Участие в откриването на новата учебна година взеха: ректорът проф. дпн Пламен Легкоступ, заместник-министърът на...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия

k_kuev Всемирното Православие - ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

проф. дфн КУЙО КУЕВ

(1909-1991) 

 Търново и идеята за християнския универсализъм

(ХІІ – ХV в.)

 КРЪГЛА МАСА

Старобългарската ръкописна книга – съдба и мисия

В памет на проф. КУЙО М. КУЕВ

по случай 100-годишнината от рождението му

15 - 17 октомври 2009 г.

Велико Търново

 

Създаването на славянската писменост представлява

единствен случай в ранното Средновековие, и то без да бъде

обявен за еретически и без отклонение от догматите.

Появата на славянската писменост не е резултат от

догматически отклонения; продиктувана е от културно-

исторически и обществено-политически съображения и

фактори; резултат е на нов светоглед, излизащ от пределите

на Средновековието.

Из статията му "Борци срещу триезичната ерес" 

Кирило-Методиевски страници, София, 1983, с. 155.

 

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре