940x630-9.5dc Всемирното Православие - ПРАЗНИКЪТ ПРЕПОЛОВЕНИЕ  На 25-ия ден от Пасха, или в половината време до Петдесетница, се припомня Христовият зов към духовно жадните. В последния ден на празник Шатри, празнуван 7 дни в спомен на скитанията на иудеите из пустинята, в който ден народът се е трупал да си налее вода от Силоамския извор, Христос заговорил за духовната жажда:

„Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода” (Иоан 7,37-38).

 

На зажаднелите в горещината през оня ден Христос говорил за живата вода, за която говорил и на самарянката. Затова този празник винаги се случва в сряда, пред Неделя на самарянката.

Христос е донесъл най-възвишеното учение за Бога. Христос е изворът на благодатните струи, просвещаващи разума. Човек трябва да почувства величието на Бога, да осъзнае своята немощ, безпомощност и греховност, за да може да гради духовния си лик. Тъй духовно очистен и измит, ще може да получи благодатните дарове на Дух Свети и да задоволи духовната си жажда.

 

С оглед значимостта на празника Петдесетница е определен и празникът Преполовение, напомнящ да се подготвим за великия празник.

Тропар, глас 8:

На преполовението на празника жадуващата моя душа напой с водите на благочестието, защото на всички, Спасителю, си рекъл: нека жадният да дойде при Мен и да пие! Живоносни Изворе на нашия живот, Христе Боже, слава на Тебе. 

(Преполовившуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой водами, яко всем, Спасе, возопил еси: жаждай да грядет ко Мне и да пиет. Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе). 

Кондaк, глaс 4: 

 

В преполовението на законния празник Ти Христе Боже, Творче на всички и Владико, говореше на присъстващите:

Елате и пийте от водата на безсмъртието!“

Затова пред Тебе падаме и с вяра викаме: Дай ни Твоите милости, защото Ти Си Изворът на нашия живот!

Виж тук Празнични песнопения