mMFTHErd6TbSJLgqbx5FfEBkfbBkuzbxyyojBwPrs6QweYmIPhUBJRHcD-z_CY_8TiabGDLlMTAZvRAualpikc7iaqVPIbO0gBwFGhkp99EsNQ8FnQN1kprIhh4 Всемирното Православие - СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА РОЖДЕСТВЕНСКИЯ ПОСТ (2)Преди две хиляди години човечеството с надежда чакало идването на Спасителя. Но повечето хора си Го представяли като земен цар и затова не забелязали деня на Неговото Рождество. Витлеем спял спокойно и само пастирите чули ангелското благовестие. Тъй като сърцата им били чисти, на тях била открита тайната на въплътената Любов.

Рождественският пост е установен от Църквата, за да можем, като очистим сърцето си с молитва и покаяние, достойно да посрещнем великия празник Рождество Христово.

Във Ветхия Завет се изисквало всеки да принесе в Йерусалимския храм една десета част от своите доходи. Постът – това е новозаветната жертва на християните към Бога.

Св. Лъв Велики учи: Самото спазване на въздържание е постановено да е четири пъти в годината, за да се научим, че непрекъснато се нуждаем от очистване, и че при разсеян живот винаги трябва да се стараем с пост и милостиня да унищожаваме греха, който се преумножава поради тленността на плътта и нечистотата на пожеланията“.

По думите на св. Лъв Велики, Рождественският пост е жертва Богу за земните плодове. „Както Господ е бил щедър към нас, като ни е дал плодовете на земята, така и ние по време на този пост трябва да бъдем щедри към бедните“.

Св. Симеон Солунски пише: „Постът на Рождественската Четиридесетница изобразява поста на Мойсей, който, като постил четиридесет дни и нощи, получил написаните Божии слова върху каменни скрижали. И ние, постейки четиридесет дни, съзерцаваме и приемаме живото Слово от Девата, написано не върху камъни, но въплътило се и родило се, и се приобщаваме с божествената Му плът“.

Св. Тихон Задонски обяснява подробно: „Както виждаме, има телесен пост, има и духовен пост. Постим телесно, когато стомахът пости от храна и питие. Духовно постим, когато душата се въздържа от зли помисли, дела и думи.

Истински постник е този, който удържа себе си от блудство, прелюбодеяние и всякаква нечистота.

Истински постник е този, който въздържа себе си от гняв, ярост, злоба и отмъстителност.

Истински постник е този, който е наложил въздържание на езика си и го удържа от празнословие, сквернословие, безумие, клевета, осъждане, ласкателство, лъжа и всякаква клевета.

Истински постник е този, който пази ръцете си от кражба и грабеж, и сърцето си – от желание да притежава чужди вещи.

С една дума, добрият постник е този, който се отстранява от всяко зло.

Виждаш, християнино, какъв е духовият пост. За нас е полезен и телесният пост, тъй като служи за умъртвяване на страстите ни. Но духовният пост ни е непременно нужен, защото без него телесният е нищо.

Мнозина постят телом, но не постят духовно. Мнозина постят от храна и питие, но не постят от зли помисли, дела и думи – и каква полза за тях от това?

Мнозина постят ден, два или повече, но да постят от гнева, злопаметството и отмъстителността не искат.

Мнозина се въздържат от вино, месо, риба, но с езика си хапят подобните на тях хора – и каква полза за тях от това?

Често някои не докосват храна, но протягат ръце за подкуп, присвояване и грабеж на чуждо имущество – и каква полза за тях от това?

Истинският пост е въздържание от всяко зло. Ако искаш, християнино, за теб постът да бъде от полза, тогава, като постиши телесно, пости и духовно, и пости така винаги. Както налагаш пост на стомаха си, така наложи пост и на лошите си мисли и прищевки.

Нека умът ти да пости от суетни помисли.

Нека паметта ти да пости от злопаметство.

Нека волята ти да пости от зли пожелания.

Нека очите ти да постят от лоши гледкиОтвърни очите ми да не виждам суета (вж. Пс 118: 37).

Нека ушите ти да постят от скверни песни и клеветнически нашепвания.

Нека езикът ти да пости от клевети, осъждания, кощунства, лъжи, ласкателство, сквернословие и всяка празна и гнила дума.

Нека ръцете ти да постят от побой и кражба на чуждо имущество.

Нека краката ти да постят от отиване към зло дело: Нека се отклонява от зло и прави добро (Пс. 33:15, 1; 3 Петр : 11).

Ето го християнският пост, който Бог иска от нас. Покай се и като се въздържаш от всяка лоша дума, дело и помисъл, се учи на всяка добродетел, така винаги ще постиш пред Бога.

Подробно за това пише в Книгата на св. пророк Исая (гл. 58):  

Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и не оставя законите на своя Бог; те искат от Мене праведен съд, желаят да се приближат към Бога: „защо ние постим, а Ти не видиш? смиряваме душите си, а Ти не знаеш?" - Ето, в деня, когато постите, вие изпълнявате своята воля и от другите изисквате тежки трудове.

Ето, вие постите за караници и разпри и за да биете с дръзка ръка другите; вие не постите в това време тъй, че гласът ви да бъде чут във висинето. Такъв ли е постът, който съм Аз избрал, - денят, в който човек изнурява душата си, когато навежда глава като тръст и под себе си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден, Господу угоден?

Ето поста, който избрах: разкъсай оковите на неправдата, развържи връзките на ярема, и угнетените пусни на свобода и всеки ярем разкъсай;раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си; видиш ли гол, - облечи го, и от еднокръвния си не се крий. Тогава твоята светлина ще се яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти, и твоята правда ще тръгне пред тебе, и слава Господня ще те придружава. Тогава ти ще позовеш - и Господ ще чуе, ще извикаш - и Той ще каже: ето Ме! Кога отстраниш изсред себе си ярема, престанеш да дигаш пръст и да говориш оскърбително и отдадеш на гладния душата си и нахраниш душата на страдалеца, - тогава твоята светлина ще изгрее в тъмнината, и мракът ти ще бъде като пладне;и Господ ще ти бъде винаги водач, и във време на суша ще насища душата ти и ще угои костите ти, и ти ще бъдеш като напоена с вода градина и като извор, чиито води никога не пресекват. Тогава твоите потомци ще застроят вековни пустини: ти ще възстановиш основите на много поколения, и ще те наричат възстановител на развалини, възобновител на пътища за населението.
Ако заради съботата (
за християните това е денят на Христовото Възкресение – неделя)въздържиш ногата си да изпълнява прищевките ти в светия Мой ден, и ако наричаш съботата радост, свет ден Господен, чествуван, и ако я почетеш с това, да се не занимаваш с обикновените си работи, да угаждаш на прищевките си и да празнословиш, - то ще имаш радост в Господа, и Аз ще те възкача на височини земни и ще ти дам да вкусиш наследието на Иакова, твоя отец: устата Господни изрекоха това".