1280px-Zograf_Monastery Всемирното Православие - ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР В СВОЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИЯ ВСЕПРАВОСЛАВЕН СЪБОР: "МНОГО E СТРАННО, ЧЕ НЯМА НИКАКЪВ СТРЕМЕЖ КЪМ ДИАЛОГ С ТЕЗИ ТОЛКОВА „БЛИЗКИ“ ДО ЦЪРКВАТА, А ВСИЧКИ УСИЛИЯ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ ДИАЛОГ С ТОЛКОВА „ДАЛЕЧЕ“ ОТСТОЯЩИТЕ"Moнасите от манастир "Свети Великомъченик Георги - Зограф" на Света Гора Атон, както и още пет атонски манастира (виж тук), също са внесли свое Становище относно предстоящия Всеправославен събор до Светия Кинотис, който ще разгледа следващата седмица всички представени до този момент писма  и ще излезе с една обща позиция.  

В своето становище, зографските монаси изразяват “безпокойствата” си по отношение на Правилника за организацията на събора. Тя  ограничава съборността чрез участието на една Поместна църква само с един глас и това не позволява да се внасят промени в приетите решения на предсъборните съвещания, а само  цялостно да се отхвърлят някои текстове от страна на отделна Поместна Църква.

В писмото се подчертава, че вече съществува сериозна полемика относно документите за Всеправославния събор, която е била осъществена чрез мнозина архиереи, клирици и изтъкнати богослови. Всички излъчени позиции (с всички тях можете да се запознаете тук), определят отрицателно документа “Отношението на Православната църква с останалия Християнски свят”. Според Зографското братство този документ се отличава с “ярко изразена едностранчивост на формулировките и терминологията”. В него съставителите на текста тенденциозно се стремят към „удовлетворяване“ на т. нар. други „църкви и изповедания“, т.е. тези които се намират извън Едната и Единствена Църква. Подобно тълкувание  се различава коренно от двехилядната линия на Православната Църква, която винаги на своите  официални Събрания е различавала Истината и лъжата, предпазвала е словесните овце вътрев самата нея от опасностите на различните ереси.

В коментираният документ терминът „Църква“ е смесен с различните християнски общини, които също така се наричат „църкви“.

Зографските монаси определят като „едностранчиво” тълкуванието на съборната система, която авторите на документа възприемат като съборни действия само на  архиереите (а и това с дефекти, както споменахме по-горе), докато съборността в историята на Църквата винаги е била изразявана винаги от цялото нейно Тяло.

Едностранчива, според Становището е и оценката за дейността на Световния съвет на църквите, за която в миналото са се изказвали толкова много аргументирани критики, включително и от страна на светогорската общност. Според монасите, тук  проличава силно желание да получат една всеправославна валидност скандалните за мнозинството православни християни изявления на различните асамблеи на ССЦ, и то без предварително съборно обсъждане на текстовете на изявленията от Тялото на Църквата.

Като едностранчива е пределена  и оценката на двустранните диалози между Православната Църква и останалите християнски изповедания, които са увенчани с пълен неуспех, според всеобщото признание на  мнозина участници в диалозите. Като основание за подобен извод за диалозите в ткста се изтъква „вярата и традицията на древната Църква и на седемте Вселенски събора“, сякаш последвалата история на Православната Църква има недостатък. И това изрично се заявява чрез понятието за „изгубеното единство на християните“(параграф 5)!

Становището не пропуска да отбележи, че е едностранчиво определено като „подсъдно“  всяко разбиване на единството на Църквата от индивиди или групи,  които уж се обявяват в защита на чистото Православие. В този параграф (22-и), според монасите, с крайно тясното разбиране на съборността се отрича изцяло участието на цялото Тяло на Църквата в нейната съборна дейност.

Зографското братство не пропуска да подчертае, че от самото начало на тези прекалени отваряния към инославните се наблюдава едно непрекъснато увеличаване на присъединяващите се към различни зилотски групировки и е много странно, че няма никакъв стремеж към диалог с тези толкова „близки“ (използвайки терминологията на споменатия текст, пар. 4) до Църквата, а всички усилия се насочват към диалог с толкова „далече“ отстоящите.

С писмото на гръцки език можете да се запознаете тук.