Какво представлява Библията, как е създадена, какво се променило от нейното първо структуриране до днес? На тези въпроси ще се опитаме да ви отговорим чрез поредица от статии, посветени на библейския текст и неговата семантика, присъстващи в изследванията на А. П. Лопухин. 

Преводът от руски език е осъществен от г-н Стефан Бонев. 

Приятно четене!

 

 

 ПОНЯТИЕ ЗА БИБЛИЯТА