За последните 40 години нивото на детската смъртност в Европейския съюз (ЕС) намалява 6 пъти. През 2007 година в страните от общността са регистрирани 4,7 смъртни случая на хиляда живородени деца. Това представлява значително понижение спрямо нивата от 1965 година, когато броят на починалите деца доближаваше 27 на хиляда, показват данните на "Евростат". Има сериозно намаление и спрямо нивата от 1985 година (12,8 на хиляда). Рекордно подобрение на показателя се наблюдава в Португалия - през 1965 година в страната равнището на детската смъртност е било 65 на хиляда. През 2007 този показател намалява до...
 
 

Read more: Новини - ECON.BG