88306.p Всемирното Православие - МИРЯНИТЕ В АНГЛИКАНСКАТА ЦЪРКВА СА ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ РЪКОПОЛАГАНЕТО НА ЖЕНИ ЗА ЕПИСКОПИ, ДУХОВЕНСТВОТО Е „ЗА”Генералният синод на Англиканската църква на 20 ноември е гласувал против ръкополагането на жени за епископи

Като цитира Reuters, Lenta.ru съобщава, че на 20 ноември Генералният синод на Църквата в Англия е гласувал против ръкополагането на жени за епископи.

За да мине законопроектът за ръкоположението, за него е трябвало да гласуват минимум две трети от делегатите на Генералния синод – висшия орган на Англиканската църква. За женски епископат е гласувала палатата на епископите и палатата на духовенството, но повечето от палатите на миряните са се изказали против тази инициатива.

Синодът на Църквата в Англия още от лятото на 2008 г. е одобрил принципно ръкополагането на жени, а през 2009 г. синодът приел законопроект, който след това е минал през ревизионния комитет и епархийските синоди.

Окончателното утвърждаване на законопроекта трябвало да се състои през това лято, но заради разногласия между делегатите на синода било отложено за 20 ноември.

Законът може да бъде приет окончателно едва след гласуване в Британския парламент, но според Йоркския архиепископ Джон Сентаму отрицателният вот на миряните вчера означава, че шансовете за приемането му са почти нулеви.

Генералният синод разрешил на жените да стават свещеници още през 1992 г. Въпросът за въвеждането на жените в сан епископ обаче до този момент остава открит и предизвиква ожесточени спорове сред представителите на църквата. Така през лятото на 2008 г., след първоначално одобрение на законопроекта за женския епископат в синода, Ватиканът нарече това решение „разрив с апостолската традиция”, съхранявана във всички Църкви от първото хилядолетие насам".