Канадски учени открили, че пациент, който се намира в кома, разбира всичко, ставащо с него. Резултатите от изследванията показали, че той може да отговаря на обикновени въпроси. Експериментите сочели, че при пациенти във вегетативно и минимално съзнателно състояние се запазва способността за слухово възприятие.

 


С помощта на апарат за функционална магнитно-резонансна томография (фМРТ) невробиолозите Лорина Наси и Едриън Оуен от Западния Университет в Онтарио сканирали човешката мозъчна активност, съобщава РКБ. Първоначално изследователите провели магнитно-резонансна томография на мозъка на 15 здрави доброволци, а след това – на двама пациенти в кома. Единият от тях бил в минимално съзнателно състояние, а другият – в постоянно вегетативно.

Резултатите показали, че когато изпитващите задавали въпроси, на които може да се отговори с «да» или «не», те разбирали всичко и отговаряли. Първо попитали пациентите за имената им: ако името не било вярното, следвала отрицателна реакция, а когато било вярното, мозъкът реагирал положително. След това изследователите попитали: „В супермаркета ли се намирате?”, на което последвал отрицателен отговор. При това участниците в опита отговорили с «да», когато ги питали дали се намират в болница.

Този метод може да бъде полезен при създаване на основна връзка с пациент, намиращ се в безсъзнателно състояние. Изследователите освен това изяснили, че при пациентите се проявява два вида внимание: избирателно и постоянно. При избирателното внимание пациентът реагира само на някои избрани ситуации, представляващи за него стимул за оздравяване. При постоянното човек може да задържи способността за възприятие на няколко стимула в течение на дълго време.

Възможно е причина за извода на специалистите да е бил случаят с ученичката от горните класове Меги Майер. Изпадналата в кома девойка била баскетболистка и дори в безсъзнателно състояние можела да хвърли топката в коша. Променяли положението на тялото ? няколко пъти на ден, така че мускулите на Меги да не атрофират. Когато тя дошла на себе си, изработените рефлекси напомнили за себе си: способността ? да играе баскетбол се възстановила по-рано от всички останали.

Неврологът Уилям Граф предположил, че хвърлянето на топката към коша е станало един от основните инстинкти на Меги, и затова навикът да играе баскетбол се събудил в нея по-рано от другите.

По-рано учените бяха стигнали до извода, че пациентите в кома запазват някои когнитивни (познавателни – б.пр.) способности. Лекарите регистрирали повишение на мозъчната активност при човек, когото помолили да си представи някакъв образ.