180107.p Всемирното Православие - В ПОЛША  ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ПРАВОСЛАВНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ На юбилейното събрание на активистите от братството „Св. св. Кирил и Методий” в Полша в чест на 25-годишнината на най-известната православна обществена организация в страната, бяха определени приоритетите в развитието на братството през следващите години, съобщава СОБОР.by.

 

Едно от най-успешните направления остава духовно-просветителската работа: организиране на конференции, участие на известни богослови, среща с известни в Полша и чужбина църковни дейци. Разбира се, това включва и развитие на първите в Полша частни учебни заведения, в които се учат деца, чиито родители не са безразлични към духовното възпитание и развитието на националните традиции. Събранието се състоя именно в сградата на училище „Св. св. Кирил и Методий”.

Това, че най-главната насока на дейността на Кирило-Методиевото братство – просветата на децата на младежите – не е просто декларация, се потвърждава от това, че братството е основало православна детска градина в Белско-Подляск, както и начално училище и гимназия в Белосток. От следващата година броят на първокласниците в православното училище ще се удвои.

Александър Григориевич Сосна, депутат в Полския Сейм обяснява: «Много се радвам, че през следващата учебна година ще има два първи класа, общо 32 души. Съгласно нашия статут в един клас не може да има повече от 16 души. Комплектуването на два класа свидетелства, че равнището на преподаване при нас е високо: ние не само учим децата, но и ги храним, имаме и допълнителни занимания с тях. Миналата година имахме 14 извънпланови занятия».

Сред допълнителните занятия са и уроците по православна вяра, и уроците по руски, белоруски и украински език. Тъй като заниманията са често в музикална форма, песните са в широка езикова палитра.

И в Белосток, и в други градове в Полша се наблюдава родителски интерес към православните учебни заведения, така че е възможно братството „Св. св. Кирил и Методий” да разшири географския си обсег. По думите на А.Г. Сосна: «В плановете ни влиза откриване на училища във Варшава и детска градина в Гайновка. Проблемът е в липсата на собствен сграден фонд. Във Варшава можем да наемем помещение, но в Гайновка е сложно да се намери подходяща сграда, съответстваща на нормите».

Смисълът на тази дейност е в предоставянето на възможност на родителите да избират училище, което би продължило духовните традиции, приети във вярващите семейства.