На 11 март 2015 г. по време на поредното заседание на Асамблеята на православните епископи във Франция - консултативен орган, обединяващ архиереи от всички канонични православни административни единици на Поместните Църкви, представени на територията на Франция - беше публикувано официално комюнике, в което православните йерарси изразяват загриженост във връзка с възстановяване на обсъждането на законопроекта за въвеждане на територията на Франция на контрол при прилагане на принципа на секуларизма (светския характер - б.пр.) в частните образователни структури. 

Предлагаме ви превода на официалното комюнике:


199241.b Всемирното Православие - ПРАВОСЛАВНИТЕ ЕПИСКОПИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ИЗЛЯЗОХА СЪС СЪВМЕСТНО КОМЮНИКЕКомюнике
на православните епископи във Франция

Във връзка с възстановяване на обсъждането на законопроекта за разширяване на законодателната база, позволяваща частните структури за непълнолетни да бъдат принуждавани към светска неутралност (т.нар. «законопроект Лаборд»).
-------

Париж, 11 март 2015 г. – Възобновеното обсъждане в четвъртък, 12 март, на законопроекта Лаборд в Националната асамблея (Народното събрание – б.пр.), в твърде тревожното време, в което днес живеем, не може да не предизвика тревога и изумление. Като подчертават за пореден път ангажимента си към основополагащия принцип на секуларизма (светскостта) - републиканската основа на обществото – православните епископи във Франция изразяват безпокойството си във връзка със съществуващите рискове от постепенен преход от «принципа на секуларизма, пораждащ доверие», който примирява и разбира, към «принципа на секуларизма, пораждащ страх», който клейми и не намалява, а увеличава [социалното] напрежение. Опитвайки се в течение на няколко години да разпространява концепцията за светска неутралност - разпростираща се първоначално сред държавните служители и сътрудниците в сферата на обществените услуги – на «потребителите» на тези услуги, а също и в много аспекти на частния живот, тази нова агресивна форма на осветскостяване се стреми да изключи от обществения живот всякаква форма на проява на религията.

Това служи за причина на системни нападки срещу религията, предизвикващи недоверие и подозрителност към нея, което не може да не се отрази върху «обществения договор» във Франция. Не трябва да се заблуждаваме. Проблемът не се състои в присъствието на религиозни символи на обществени места, а по-скоро в тяхната «инструментализация» за цели, които нямат нищо общо с духовността. Става дума по-скоро за поддържане на обществения ред, отколкото за проблема на секуларизма (светскостта), като основна концепция на обществото, която все по-често се реализира, изхождайки от конюнктурни съображения. Ние няма да противопоставяме «вярата» и «знанието». Гражданското човешко съзнание се нуждае и от двете. За спазване на обществения ред «вярата» и «знанието» трябва да притежават «граждански права» в съвременния демократичен свят! "

 

Източник - http://orthodoxy.ru/