233203.p Всемирното Православие - ГАЛСКИ МИТРОПОЛИТ ЕМАНУИЛ (ВСЕЛЕНСКА ПАТРИАРШИЯ): „НЕ МОЖЕМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ ДРУГИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ЦЪРКВИ“ В интервю за romfea.gr Галският Митрополит Емануил (Вселенска Патриаршия) разказва за подготовката на Всеправославния събор.

В настоящия момент в дневния ред са включени шест въпроса: 1) Мисията на Църквата в съвременния свят; 2) Православната диаспора; 3) Процедурата за признаване на статута на църковната автономия; 4) Въпросът за поста в съвременния свят; 5) Православната Църква и отношенията й с останалия християнски свят; 6) Правила и препятствия за извършване на тайнството брак“.

 

Митрополит Емануил подчертава, че на Събора ще прозвучи силно гласът на единното Православие“.

На въпроса дали Вселенската Патриаршия се безпокои от критиката по отношение на Събора, отправяна включително и от страна на известни богослови и йерарси, владиката отговаря: „Ние живеем в свободен свят, където всеки има право да изкаже мнението си. При това е необходимо да се остава в рамките на логиката. Предсъборните документи са одобрени единодушно, подписани са от представителите на всички Поместни Църкви, минаха през доработване, в което участваха всички. Ние не можем да заявим, че не признаваме всички останали Църкви, била тя Римокатолическата Църква, или Църквите, възникнали в епохата на Реформацията. По тези въпроси трябва да се придържаме към логиката. Не изискваме нищо повече от това да приемем съвместно решение“.