IMG_000110241024_2 Всемирното Православие - НА ТОЗИ ДЕН [20 НОЕМВРИ] СТРАСТ (СТРАДАНИЕ) НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ДАСИЙ В ГРАД ДОРОСТОЛ (2)В град Доростол имаше такъв обичай, да се прави определен празник на Крон. Трийсет дни преди този скверен празник избираха някой от воините, който бе млад и хубав. И го подготвяха за жертва, като го обличаха в царски одежди и му нареждаха да изпълнява всякакви телесни похоти, а след трийсетте дни искаха да го заколят на требището на Крон. Жребият се паднал на воина Дасий и войниците, които бяха с него, го подтикваха да върши това.

А той, с благ помисъл, като размисли кое ще му е по-полезно им каза: „Понеже трябва да умра, за мен като християнин е по-добре да умра за Христа”. И отиде при Максимиан, прекръсти се и се изповяда. И  [Максимиан] като чу, нареди да го мъчат. И много беше мъчен за Христа и накрая беше посечен с меч.

+   +   +

Текстът на житието е много близък до този в Месецослова на император Василий ІІ (ГИБИ, т. 6, стр. 53), което показва, че е превод от гръцки оригинал.

Житието е интересно, защото показва, че древният светец е бил познат и почитан и сред славянските народи.

Ръкописи: Велики Чети-Минеи, л. 1034б.

СТИХОВЕ ОТ ПРОЛОГА ЗА СВЕТИ ДАСИЙ ДОРОСТОЛСКИ

Освен славянския превод на Проложното житие са запазени също и стихове в чест на свети Дасий Доростолски.

Ръкописи: Зимски пролог РР ІV 9, л. 101, Велики Чети-Минеи, л. 1045б.

НА ТОЗИ ДЕН [20 НОЕМВРИ] СВЕТИЯТ МЪЧЕНИК ДАСИЙ, КОЙТО Е ОТ РОДОСТОЛ (1)

Искаше и Дасий да пострада от меч, страдалчески венец придоби от меч, (мъченико Христов).

Той беше при [по времето на – бел. пр. А. Д.] цар Максимиан, от град Родостол и близо до река Истрос. Беше в града празник на Крон и трябваше да бъде заколен определен човек в бесовска чест и изпечен – този от светците Христови искаше да пострада и дръзновено Христа изповяда.

Отведоха го при цар Максимиан и му отсякоха главата.

БЕЛЕЖКИ:

1.      За разлика от Проложното житие, където е посочено, че свети Дасий е от Доростол, тук е записано, че е Родостол. Във великите Чети-минеи житието и стиховете са през няколко страници. Родостол вместо Доростол се среща и в други ръкописи – например в житието на св. Пасикрат и Валентиан във великите Чети-минеи, където е написано „Родостол Мизийски”.

Послепис

С благословението на Доростолския митрополит Яков наскоро в Букурещ излезе от печат на два езика – български и румънски, книгата „Акатист на св. мъченик Дасий“. Негов автор е румънецът Йонел Аурелиан Котобан от района на община Кирнодж край град Олтеница. Г-н Котобан учи в Центъра за продължаващо обучение във филиал Силистра на Русенския университет. Преводът на български език е на Адриан Василев от гр. Тутракан.

Както съобщава https://silistranews.net, акатистът на св. мъченик Дасий Доростолски е качен на официалния сайт на Митрополията на Молдова и Буковина.

От 2003 г. мощите на свети мъченик Дасий Доростолски се намират в катедралния храм „Св. равноапостоли Петър и Павел“ в Силистра.

Източници:

Материали по история

https://silistranews.net/