31295685_1720762561341413_5241972185647546368_n Всемирното Православие - СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО Т.НАР. "ФЕСТИВАЛ "ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ"С настоящото искаме да обърнем вниманието ви към т.нар. „фестивал” на здравето под името „Здравей, Здраве”, който ще се проведе на 28 и 29 април в Благоевград. Разлепени са плакати в институции, учебни заведения, училища, университети, медицински заведения и търговски обекти. В тях се пропагандира „здравословен начин” на живот и „полезни лекции и практики”.

Мероприятието предвижда провеждането на изложение на природни продукти, което би предизвикало по-широк обществен интерес, но същевременно се предлагат и поредица съпътстващи лекции с особен характер.

Прави впечатление, че организаторите на семинара публикуват в интернет пространството редица материали, които имат подвеждащ характер по отношение на религиозното си съдържание, наподобявайки християнското учение, но с подменено или променено съдържание.

На няколко места те изопачават учението на Православната църква, използвайки християнски понятия с цел привличане на хора към мероприятието и организациите им. Например по повод на Празника на празниците на Православната ни Църква - св. Възкресение Христово, говорят за възкресение, но без Христос. Предлагат някакъв пост, който няма нищо общо с традициония пост на Православната църква, препоръчват мантри, уж свързани с Христос, и други обезпокоителни внушения.

Имаме основание да считаме, че става въпрос за част от една масова през последните години кампания, проповядваща различни религиозни и парарелигиозни практики и идеи, редица от които са с обществено опасен и застрашаващ социалното, психическото и духовното здраве на гражданите характер. Тези учения и практики са със смесен характер – под маската на философия проповядват религия и са част от т.нар. „ню ейдж” култура – своеобразна религиозна амалгама от различни течения (секта, съставена от множество секти), която има за своя цел формирането на „ново (религиозно) съзнание”.

В семинара като лектори са включени лица, практикуващи спорни за науката „лечения”, езотерични практики, свързани с т.нар. „карма”, с „родовата памет”, с „бебеносене” и други учения с явно нездрав в научно, психосоциално и духовно отношение характер. Сред участниците са лектори на неоиндуисткото религиозно движение „Изкуството да живееш” с ръководител гуруто Шри Шри Рави Шанкар – организация, срещу която има подадени редица сигнали до Държавната агенция за закрила на детето и която според мнението на експерти представлява деструктивна религиозна секта.

Притеснени сме и от факта, че не става ясно кой всъщност е истинският организатор на тези събития, тъй като се афишират само местни доброволци, които разпространяват брошури из учебните заведения в града. Явно тяхната целева група са учениците, студентите и спортуващите деца.

Като отправяме към цялата общественост този тревожен сигнал, изразяваме безпокойството и загрижеността на православното църковно изпълнение-духовенство и миряни от гр. Благоевград, родители на деца, към които е насочена гореописаната пропаганда, от поредния опит под благовидната фестивална форма да се проповядват чужди на православната ни вяра учения и практики, които считаме, че могат да бъдат опасни.