Светият Синод в свои Решения № 1147 и № 1155, протокол № 38 от заседание на 01.12.2011 г. в пълен състав постанови, че енориите БПЦО „Св. Йоан Рилски" - гр. Виена, Австрия, и БПЦО „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Рим, Италия, остават в диоцеза на Западно- и Средноевропейска епархия, като изпълняват изискванията за каноническата и административна дисциплина и по време на богослужение тамошните енорийски свещеници поменават каноничния Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон.

mitr_simeonr Всемирното Православие - СВЕТИЯТ СИНОД ПОТВЪРДИ ЦЕЛОСТТА И НЕДЕЛИМОСТТА НА КАНОНИЧНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКАТА ЕПАРХИЯ НА БПЦ

Тези синодални решения окончателно потвърждават каноничното единство и неделимост на територията под юрисдикцията на Западно- и Средноевропейската епархия и преустановяват тенденцията за създаване на една порочна практика, енорийският свещеник да опитва да премества епархийски и енорийски канонични граници из диоцеза на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Решенията № 1147 и № 1155, протокол № 38 от заседание на 01.12.2011 г. са изключително важни не само за Западно- и Средноевропейската, но и за останалите 14 епархии в диоцеза на Българскaта православна църква, защото е възможно възникването на същите казуси както на територията на другата задгранична епархия, така и на територията на Република България.

Светият Синод на Българската православна църква в същите решения е постановил, че в името на запазването на единството на Западно- и Средноевропейска епархия и проявявайки пастирска грижа за спасението на вярващите, Решенията на Епархийския духовен съд на Западно- и Средноевропейска епархия за осъждането на низвержение без отлъчване от Църквата според каноните на архимандрит Климент (Димитър) Михайлов Бобчев, енорийски свещеник на БПЦО „Св. св. Кирил и Методий", гр. Рим, Италия, и свещеноиконом Иван Митов Петкин, енорийски свещеник на БПЦО „Св. Йоан Рилски", гр. Виена, Австрия, не се утвърждават, като обаче са задължени да изпълняват изискванията за каноническата и административна дисциплина.

По този начин Светият Синод на Българската православна църква премъдро и всеблаго е предоставил отлична възможност на провинените да покажат смирение, покаяние и съзнание за епархийско църковно единство под юрисдикцията на каноничния митрополит, като проявят благоразумие, преустановят всички противоканонични, противоуставни практики чрез неуспешно заведените дела в светски съдилища срещу събратята си и възстановят изменените самочинно и без благословението на Епархийския архиерей и Светия Синод енорийски устави в смисъла на постановеното от Светия Синод на Българската православна църква - Българска патриаршия.

Св. Синод също е възложил на Константийския епископ Антоний, викарий на Западно- и Средноевропейския митрополит, да проявява по-особена грижа към БПЦО „Св. св. Кирил и Методий", гр. Рим, Италия, и БПЦО „Св. Йоан Рилски", гр. Виена, Австрия, за да се преодолее по-бързо и безболезнено създаденото досега тежнение в двете енории.

Напълно невярни и безпочвени са твърденията и изявленията на незапознати със същността на въпросите на Епархийската църква, че към споменатите две енории ще бъде насочено отмъстително поведение. Братска обич и християнска любов е проявявана винаги и изобилно от страна на Западно- и Средноевропейския митрополит, неговия Викарен епископ, както и от останалите органи на епархийското ръководство към всички енории в епархията, защото това е Господня повеля за цялата Църква.