zx350c_791450 Всемирното Православие - ЕК стартира анкета за креативността в училищата

За по-добро разбиране на личното мнение на учителите, Европейската комисия организира ново изследване на творческите практики в Европа, предназначено за преподаватели в училища, като отговорят на въпроса, какво означава креативността за тях и как я прилагат в ежедневната си работа.

 

Read more: dnevnik.bg Образование