zx350c_820017 Всемирното Православие - Университетите ще произвеждат професорите си | Висшата атестационна комисия се закрива
Научните степени и звания вече ще се присъждат от университетите и Българската академия на науката (БАН).

Read more: dnevnik.bg България