От 69 на 42 се намаляват институтите в БАН, съобщи вчера шефът на академията Никола Съботинов. Те обаче няма да се съкращават, а само ще бъдат окрупнени. Академиците представиха план за реформа, за която обаче ще са нужни няколко милиона лева, каза Съботинов. Над 400 души са пенсионираните сътрудници на БАН. Планира се местата им да заемат млади учени. От ръководството на академията се надяват, че след като реформата приключи, бюджетът й ще бъде увеличен. Обмисля се и създаването на изследователски университет. В него ще се обучават бакалаври, като се очаква и засилен интерес от чужбина.

Read more: http://www.novinar.net//news/namaliavat-na-42-institutite-v-ban_TXpFM01UczNOQT09Ozc0.html