DSCN0981 Всемирното Православие - ТАЙНСТВОТО ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ (Маслосвет) (2)

Елеосвещението е Тайнство, при което чрез помазване с елей на болния се призовава благодатта Божия, която изцелява душевни и телесни немощи. Ако човек не получи видимо изцеление, това не означава, че Тайнството не е имало резултат. По думите на преподобни Ефрем Сирин: „Бог показва с всички възможни начини, че е милостив Подател на блага. Като отказва изцелението на болестта чрез Тайнството Елеосвещение, Той не оставя болния без полезен дар – чрез болестта и Тайнството очиства душата на човека. Като отстранява вредното, Той отваря дверите на Своите щедрости“.

Основни моменти във видимата страна на Тайнството Елеосвещение:

Седемкратно помазване с осветен елей тялото на болния. Всяко от седемте помазвания се предхожда от четене на Апостола, Евангелие, кратка ектения и молитва за изцеление на болния и опрощаване на греховете му.

Възлагане на Евангелието върху главата на болния.

Разрешителна молитва от грехове.

Невидимото действие на благодатта Божия подавана в Тайнството Елеосвещение се състои в:

Болният получава сили да понесе болестта и оздравява.

Прощават му се забравените и неосъзнати грехове.

Установяване на Тайнството

Тайнството Елеосвещение, както всички Тайнства на Православната Църква, има богоустановен характер. За това свидетелства евангелист Матей: „И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ“ /Мат.10:1/ На апостолите при това било дадено ясно указание: „болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте“ /Мат. 10:8/.

Чинът на последованието на Тайнството Елеосвещение се оформил по-късно.

Първоначалната схема е дадена в посланието на св. Яков: Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят “ /Иак: 5:14-15/ .

Душевните и телесни болести се провокират от греховната природа на човека. Източник на болестите съгласно учението на Църквата са греховете. За това ясно говори евангелското повествование за разслабления.

Изцелението извършено чрез Тайнството не се ограничава само с възстановяването на физическото здраве, а способства за промяната на светоусещането и отношението към страданията и болестите, носи мир и радост в Светия Дух.

История на установяване на Тайнството Елеосвещение

Първоначално Тайнството се състояло от две части: молитви и помазване с елей в името Господне. Освен тези ключови моменти в чина на Тайнството влизали няколко псалми и молитви при освещаване на елея и по време на помазването на болния. Дяконите съобщавали на епископа за всички „с болезнен и угнетен дух“. След това епископът или изпратеният от него презвитер отивал при болния и извършвал над него Тайнството Елеосвещение. От VI век практиката на лечение в частни домове на болни се заменя с извършването на Тайнството в храма. Окончателно чинопоследованието се оформило през XVII век.

Тайнството Елеосвещение се извършва от седем свещеника. Числото седем според блажени Симеон Солунски се определя от следните библейски предобрази:

Седем дара на Светия Дух упоменати от св. пророк Исая.

Седмократно обикаляне в кръг на град Йерихон от иудейските свещеници, след което стените му рухнали.

Седем молитви и седем поклона на св. пророк Елисея при възкресението сина на вдовицата.

Седмочислени молитви на св. пророк Илия, след което завалял дъжд от небето.

Седемкратно потапяне на сириеца Нееман в река Йордан, след което се очистил.

В древност клириците са посещавали болните и се молили за тях в продължение на седем поредни дни.

Църквата допуска извършване на Тайнството Елеосвещение от трима и двама, а в краен случай и от един свещеник.

Продукти използвани в Тайнствтото Елеосвещение

Олиото използвано в Тайнството Елеосвещение е имало за древните изключително важно значение. Неговите уникални качества дават възможност да се използва в много области – от кулинарията до медицината.

Освен елеят в Тайнството Елеосвещение се използват още няколко компонента: вино, вода и пшеница. За употребата на вино и вода за първи път се споменава в ръкописи от XII век. В тях е указано, че в кандилата в Синайския манастир са наливали вода от кръщение и вино.

В източник от XV век, принадлежащ на Националната библиотека „Св. Кирил и Методий“, за извършване на светото Тайнство четем: „На масата се поставя блюдо с пшеница, в него – кандило с вино, ако няма вино – вода“.

И виното, и водата, следователно, имали еднакви целителни свойства. Сега вода в тайнството Елеосвещение практически не се употребява, с изключение на онези места във Вселенската православна църква, където виното е рядкост и, където традицията да се употребява вода се е съхранила от дълбока древност.

Пшеницата употребявана в Тайнството има дълбок символичен смисъл: обновление на физическия и духовен живот, и надежда за бъдещо възкресение.

Сн.: sofia-seminaria.org