.JPG Всемирното Православие - СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО УЧЕБНИЦИТЕ ПО „РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ" НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БП (3)Уважаеми читатели, през 2020 г. с благословението на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия бяха изработени учебници по „Религия - Християнство-Православие“.

Учебниците са утвърдени от Министерството на образованието и науката и вече се използват успешно в обучението по „Религия” в българските училища. От днес те са достъпни за четене и ползване от родители, учители и ученици в официалния сайт на Св. Синод тук - https://bg-patriarshia.bg/textbooks

До момента са изработени и готови учебниците от 1-и до 5-и клас, подготвят се и такива за прогимназиален и гимназиален етап на обучение.