Според формулировката на самия Пространен катехизис Божественото Откровението е това, което сам Бог е открил на хората, за да могат те спасително да повярват в Него и достойно да го почитат (Пространный Православный Катихизис”). Именно от Божественото откровение е почерпано и учението на Православната вяра.  Според Иерей Олег Давиденков, особено внимание трябва да се обърне на определението спасително“: Откровението има за своя крайна цел спасението на човека, затова Бог ни открива знанието за Себе си само толкова, колкото е необходимо за нашето спасение.