ОТЧЕ НАШ 

 

Отче наш, Който си на небесата!

 

Да се свети Твоето име,

 

да дойде Твоето Царство,

 

да бъде Твоята воля,

 

както на небето, тъй и на земята;

 

насъщния ни хляб дай ни днес,

 

и прости нам дълговете ни,

 

както и ние прощаваме на нашите длъжници,

 

и не въведи нас в изкушение,

 

но избави ни от Лукавия;

 

защото Твое е царството

 

и силата и славата вовеки.

 

Амин