Споразумение за сътрудничество в социалната област между Министерството на труда и социалната политика и Българската православна църква подписаха министър Тотю Младенов и българският патриарх Максим  на 22 юли 2011 г. Двете институции ще работят съвместно в сферите на интеграция и подобряване на качеството на живот на хората в неравностойно положение, подкрепа на деца и младежи в риск и насърчаване на доброволчеството.

Организация на публични дискусии за укрепване на семейните ценности и разработване и изпълнение на мерки за предоставяне на социални услуги на хора без подслон и без средства за прехрана са заложени в подписания документ. Предвижда се още МТСП да включва представители на БПЦ в комисии по проблеми в социалната област и да предоставя информация на БПЦ за възможностите за финансиране на мерки в сферата на сътрудничеството. 

 


За изпълнението на Споразумението ще бъде създадена работна група, включваща равен брой представители на двете страни. Тя ще следи за напредъка по изпълнение на Споразумението и ще набелязва области за допълнително активизиране на сътрудничеството между МТСП и БПЦ.