78081.p.jpg?0 Всемирното Православие - КАК ЗАПОЧНА БОГОСЛУЖЕНИЕТО ЗА ХОРА СЪС СЛУХОВИ ПРОБЛЕМИ В НОВОСИБИРСК Преди осем години в храма „Покров Богородичен” в Новосибирск дошло едно глухо момиче, което искало да приеме св. Кръщение. Никой от свещениците не могъл да поговори с нея за Кръщението, а и самата тя абсолютно нищо не разбрирала. Тогава се обърнали за помощ към психолог. Това бил Николай Соколов, който сега е ръководител на духовно-просветителския център за глухи и слабочуващи в храма в чест на Покрова на Пресвета Богородица. За сайта Образование и Православие психологът разказва за нюансите на духовния път на хората с особени проблеми:

„Тази новопокръстена девойка стана първата енориашка на православната община за глухи и слабочуващи хора в Новосибирск, а и въобще в района зад Урал. Днес църквата редовно се посещава от около 40 глухи енориаши. Това, разбира се, не е много, но трябва да се има предвид че от момента, в който човекът със слухови проблеми прекрачи прага на храма, до осъзнаването на потребността си да води църковен живот, да се изповядва, да се причастява, да пости, може да минат няколко години.”

Освен превода на богослужението с помощта на езика на жестовете, в Покровския храм има и неделни училища за възрастни глухи хора, действат курсове за всички желаещи да изучават този специфичен език, организират се поклоннически пътувания, планира се създаване на патронажна служба за оказване на помощ на престарели, болни и самотни хора със слухови проблеми.

През 2005 г. в Новосибирск е проведена първата обучителна междурегионална конференция, както и редица семинари за свещеници, семинаристи и сурдопреводачи, след което са открити православни центрове за глухи в Томск, Красноярск, Барнаул, Иркутска област и Улан-Уд. Но и след почти десетгодишен опит в духовно-нравствената просвета на глухи, остават много нерешени проблеми. Например – въпросът с църковните сурдопреводачи, тъй като освен превода на църковните служби, действа и неделно училище за глухи, работи се с деца с нарушения в слуха, с младежи. Планира се откриването на православен център за глухи в града, обмисля се възможността да се осъществи сурдопревод на духовно-нравствени предавания по новосибирската телевизия.


На снимката: В храм "Покров на Пресвета Богородица" в Новосибирск богослужението се превежда на езика на жестовете.