87924.p Всемирното Православие - Протойерей Максим Обухов: „ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕМ НА ЖЕНАТА ДА НАПРАВИ ИЗБОР В ПОЛЗА НА ДЕТЕТО” Днес в цял свят се наблюдава криза в институцията на брака и семейните отношения. Тенденцията засегна и Русия. Като следствие от това населението в страната намалява. За по-нататъшното развитие на институцията на семейството в традиционното руско общество пред кореспондент на РИА „Время Н” разказва ръководителят на православния медико просветителски център „Живот”, протойерей Максим Обухов.

 

— Отец Максим, следващата седмица в Нижни Новгород ще се проведе вторият форум на Общоруската програма „Светостта на майчинството”. Какви теми ще бъдат обсъждани в рамките на мероприятието?

— Основна тема е подкрепата на майките в условията на демографски срив. Разбира се, в последно време държавата предприе мерки за повишаване на раждаемостта, но тези мерки се оказаха недостатъчно ефикасни. До този момент не се забелязва да излизаме от демографската криза. За да се преодолее този проблем, е необходимо да се оказва помощ на семействата, намиращи се в трудна житейска ситуация. Трябва да се създадат специални центрове, където жените да мога да се обърнат за помощ и където ще могат конкретно да им помогнат.

Планираме да обсъдим много важна тема – защитата на майчинството. У нас има натрупан положителен опит, който се състои в това да се помогне на жената да направи избор в полза на детето, да запази бременността и да роди.

— Как оценявате положението на семейната институция в съвременна Русия?

— В Русия, както и в цял свят, се наблюдава една обща тенденция – разпад на семейната институция, което води до демографски загуби, защото нормална репродукция може да се осъществи само в традиционното семейство. Но руското общество е традиционно, именно в нашата страна повечето хора се придържат към патриархалните традиции и застават зад семейството, затова у нас има голям шанс за възраждане на семейната институция.

— Как може да се укрепи позицията на семейната институция в нашата страна?

— За тази цел е необходимо да се урегулира законодателната база. Законът трябва да изхожда от интересите на семейството. Всички документи и нормативни актове трябва да бъдат преразгледани от гледна точка на семейните ценности. Тук трябва да се провежда конструктивна работа, а всички деструктивни методи да бъдат изключени.

— Каква е статистиката за броя на абортите и ражданията?

— Снижаването на раждаемостта е световна тенденция, върху която влияят не само икономически причини. Сега се извършва промяна на съзнанието у хората. Те смятат, че децата са излишен проблем. Освен това в някои страни битува мнението, че бедността трябва да се съкрати по пътя на намаляване на раждаемостта и тези страни провеждат своята политика на територията на Русия.

Що се отнася до борбата с абортите, аз съм привърженик на мерките, предприети в страни като Израел и Германия. Преди операцията с жената беседва работник от социалната служба, който прави всичко възможно да я спре от тази крачка и да й помогне да направи избор в полза на раждането на детето. Ако се въведат подобни мерки в Русия, веднага броят на абортите може да се намали с 10%.

— Вие сте ръководител на православния медико-просветителски център „Живот”. В какво се заключава работата на вашата организация?

— В нашия център се провежда работа, насочена към пропагандиране на семейните ценности, а също и за борба с абортите. Нашите педагози отиват в училищата и четат лекции на основата на разработените материали. Разказваме за вредата от подобни операции и разясняваме последствията, които могат да възникнат в бъдеще.

— Кой трябва да се захване със създаването на подобни центрове?

— Центровете в помощ на жените, оказали се в трудни житейски ситуации, трябва да се създават от обществените и религиозните организации в партньорство с държавата.

Освен това е необходимо да се установи взаимодействие с родилните домове, да се оказва медицинска помощ, а също и помощ от юридически и материален характер. Нужна е и просветителска дейност

— Трябва ли да се създаде специален образователен курс за подрастващите, който да бъде въведен в училищата като основен или факултативен предмет?

— Този курс трябва да бъде интегриран на основата на религиозното възпитание и традиционните семейни отношения. В религиозен план трябва да бъде дадено предимство на православието, но също е важен и акцентът върху нравствените ценности.